Služby

Smluvní právo

Právníci z oddělení Commercial se zabývají řešením široké a různorodé škály právních problémů, se kterými se naši klienti potýkají při své dennodenní obchodní praxi.

Komerční skupina má dvě hlavní agendy: kontraktační a civilně-litigační.

Kontraktační agenda

Pro naše klienty připravujeme, revidujeme a spolu s nimi vyjednáváme smlouvy všeho druhu – nejčastěji smlouvy kupní a smlouvy o dílo, ale také komplexní rámcové smlouvy, distribuční smlouvy, smlouvy o mlčenlivosti a další smluvní typy. Do této agendy patří i příprava či revize obchodních podmínek. Významnou součástí kontraktační agendy je i režim uzavírání smluv s veřejnými zadavateli (agenda veřejných zakázek).

Civilně-litigační agenda

Do našeho týmu Commercial patří experti, kteří zastupují klienty v soudních řízeních a rozhodčích řízeních, a to jak vnitrostátní tak i mezinárodní povahy. Sporům se snažíme především předcházet, a to přípravou kvalitní smlouvy, vč. správně zvoleného mechanismu řešení sporů. Ve fázi již nastalého sporu pomáháme klientům zhodnotit jejich právní pozici a připravit účinnou procesní strategii. Naším cílem je nejen klienty ve sporu dovést k vítězství, ale v rámci procesní strategie i maximálně zohledňovat širší komerční cíle klienta a omezit náklady na vedení sporu.

Jak Vám můžeme pomoci:

 • Příprava a revize smluv (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, servisní smlouvy, záruky a další smlouvy)
 • Vyjednávání smluv za klienty nebo společně s nimi
 • Analýza otázek náhrady škody či bezdůvodného obohacení
 • Veřejné zakázky
 • Příprava obchodních podmínek
 • Nastavování obchodních modelů (např. franšízy)
 • Příprava právních stanovisek a analýz
 • Právní poradenství v oblasti ochrany spotřebitele (vč. spotřebitelských soutěží)
 • Právní poradenství v oblasti marketingu a reklamy (např. poradenství v oblasti smluvních vztahů, licencí, merchandisingu a dále příprava předběžných analýz marketingových materiálů)
 • Právní poradenství v oblasti nekalé soutěže
 • Analýza právní pozice ve sporu, vč. stanovení nejlepší procesní strategie
 • Zastupování klientů před soudy a rozhodčími tribunály
 • Zastupování při jednání o narovnání a smírech, vč. mediace
 • Zastupování při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ČOI)

Kontakt

Martin Bohuslav

Martin Bohuslav

Managing Partner | Advokát

Martin je vedoucím partnerem Deloitte Legal zodpovědným za týmy zaměřující se na oblast soukromého práva. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v kanceláři Deloitte Legal pracuj... více

Ludvík Juřička

Ludvík Juřička

Partner | Advokát

Ludvík Juřička se specializuje na fúze a akvizice, nemovitosti a stavební právo, právo obchodních společností se zaměřením na správu společností a poradenství rodinným firmám v oblasti ochrany, zachov... více