Služby

Korporátní právo

Ať už se chystáte zahájit podnikání v České republice, nebo zde úspěšně podnikáte, budou Vaše rozhodnutí a vnitřní fungování Vaší společnosti podléhat regulaci práva obchodních společností. Chcete-li mít jistotu, že tyto právní předpisy nejen dodržujete, ale také je maximálně využíváte ke splnění svých obchodních záměrů a efektivní každodenní správě své společnosti, obraťte se na naše zkušené právníky.

Obchodní a smluvní právo
Právo obchodních společností

Jak Vám můžeme pomoci:

  • Zakládání obchodních společností a poboček či odštěpných závodů domácích a zahraničních právnických osob.
  • Nastavení a fungování joint ventures.
  • Změny v již existujících obchodních společnostech (např. změny statutárních orgánů, sídla, obchodní firmy, předmětu podnikání nebo jakékoliv jiné změny zakladatelských dokumentů), převody podílů.
  • Compliance a corporate secreterial services.
  • Zvyšování a snižování základního kapitálu uskutečněné v nejrůznějších formách, příplatky mimo základní kapitál.
  • Výplata zisku a insolvenční testy.
  • Akciové a opční plány.
  • Možnosti výkupu akcií minoritních akcionářů, prodeje závodu nebo jeho části.
  • Právní vztahy v podnikatelských seskupeních, příprava zpráv o vztazích.
  • Kompletní právní asistence při likvidacích.

Kontakt

Petr Suchý

Petr Suchý

Partner | Advokát

Petr Suchý je Partnerem v Deloitte Legal v Praze. Vede oddělení fúzí a akvizic a současně se podílí na vedení týmu pro insolvence a restrukturalizace. Svou profesní dráhu zahájil v roce 1997 a v Deloi... více