Řešení sporů

Služby

Řešení sporů 

Naši právní experti pomáhají klientům v komplexních právních sporech, a to jak v oblasti civilního, tak veřejného práva. Případným sporům a komplikacím se však snažíme především předcházet pomocí nástrojů, které si pro tyto účely sami vyvíjíme. Pokud ale spor přece jen vznikne, pomáháme klientům zhodnotit jejich právní pozici a připravit účinnou procesní strategii. Klientům neslibujeme nereálné výsledky, v rámci strategie se snažíme zohledňovat také širší komerční cíle klienta a omezit náklady na vedení sporu.

Náš litigační tým spojuje odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti v oblasti řešení sporů s širokým portfoliem služeb Deloitte v jiných oblastech byznysu. Právě tato úzká spolupráce advokátů s dalšími specialisty Deloitte v nejrůznějších oborech (daně, oceňování, forenzní služby, IT, consulting) posouvá naše služby na vyšší úroveň a klientům nabízí skutečně komplexní a unikátní litigační servis, který může představovat tolik potřebnou výhodu v samotném sporu.

Získáváme také řadu ocenění jak v mezinárodních, tak českých žebříčcích, jak jsou například The Legal 500, Právnická firma roku (ocenění v kategorii Velmi doporučovaná kancelář), Daňař & daňová firma roku (ocenění získala kolegyně Jiřina Procházková v kategorii správy daní) a další. V rámci inovativního poskytování právních služeb jsme vyvinuli také automatizované softwarové nástroje pro zajištění dodržování různých právních předpisů. Rozšířený je například náš software Maják, který pomáhá našim klientům snižovat rizika spojená s podvody na dani z přidané hodnoty.  

 

Naše služby pokrývají celou agendu sporů. Naše zásadní specializace jsou:

 • Daňové a celní spory včetně zastupování u správních soudů
 • Spory s různými veřejnými institucemi (v oblasti dotací, zaměstnávání
  cizinců…)
 • Obchodní spory včetně arbitráží
 • Spory v IP (duševní vlastnictví)
 • Real Estate spory (správní spory, nájmy, územní rozhodnutí…)
 • Pracovněprávní spory
 • Trestní odpovědnost právnických osob a zastupování v trestních
  řízeních
Řešení sporů

Jak vám můžeme pomoci:

 • Zajistíme všechna preventivní opatření ohledně sporů v kontraktačním procesu
 • Nastavíme mechanismus řešení sporů (rozhodčí nebo prorogační doložky)
 • Pomůžeme vám v rámci claim managementu, včetně podpory při prosazování smluvních nároků
 • Připravíme procesní strategie a budeme vás zastupovat v rámci daňového či celního řízení včetně správního soudnictví
 • Budeme vás zastupovat při jednání o mimosoudním vyrovnání a asistovat během mediace
 • Budeme vás zastupovat před soudy a rozhodčími tribunály a jinými
  orgány, včetně mezinárodní arbitráže (ICC, LCIA, VIAC aj.)
 • Poskytneme vám právní podporu při exekuci / výkonu rozhodnutí
 • Budeme vás zastupovat v insolvenčních řízeních

Kontaktujte nás

Martin Bohuslav

Martin Bohuslav

Managing Partner | Advokát

Martin Bohuslav je vedoucím partnerem advokátní kanceláře Deloitte Legal. Zaměřuje se na řízení komplexních transakcí, projektů a restrukturalizací. Specializuje se na právní prověrky (due dilligence)... více

Jiřina Procházková

Jiřina Procházková

Partner | Advokát

Jiřina Procházková je partnerkou a vedoucí oddělení daňových sporů v Deloitte Legal. Jiřina je specialistkou na správu daní, daňové spory a regulaci veřejné podpory. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupov... více