Řešení sporů

Řešení

Dispute resolution

Řešení sporů  

Naši experti pomáhají klientům v komplexních právních sporech, a to jak vnitrostátních, tak mezinárodních. Sporům se snažíme především předcházet, a to přípravou kvalitní smlouvy, vč. správně zvoleného mechanismu řešení sporů. Ve fázi již nastalého sporu pomáháme klientům zhodnotit jejich právní pozici a připravit účinnou procesní strategii. Naším cílem je nejen klienty ve sporu dovést k vítězství, ale v rámci procesní strategie i maximálně zohledňovat širší komerční cíle klienta a omezit náklady na vedení sporu.

Náš litigační tým spojuje dlouholeté zkušenosti a znalosti při řešení sporů s širokým portfoliem služeb Deloitte v jiných oblastech businessu. Právě úzká spolupráce advokátů s ostatními specialisty Deloitte v nejrůznějších oborech (daně, oceňování, forenzní služby, IT, consulting aj.) posouvá litigační služby na vyšší úroveň a klientům nabízí skutečně komplexní a efektivní litigační servis.

Díky mezinárodní síti Deloitte Legal pak můžeme nabídnout efektivní právni podporu ve sporech s mezinárodním prvkem. Naši právníci mají mimo jiné bohaté zkušenosti s mezinárodní arbitráží podle pravidel světově uznávaných rozhodčích institucí, jako jsou ICC, LCIA, VIAC a jiné. Zároveň se zaměřujeme i na českou arbitráž a naši advokáti jsou i zapsanými rozhodci při Rozhodčím soudu HK a AK.

 

„Nikdo nepodniká, aby se soudil. Někdy se však i od zdánlivě férového partnera dočkáte rány pod pás. Radíme proto klientům, aby právní zajištění svého byznysu nepodceňovali, a vždy mysleli i na plan B. Někdy stačí včas nechat smluvu revidovat právníkem. Když to neuděláte a někdo pak proti Vám podá likvidační žalobu, budete muset vynaložit nepoměrně větší úsilí i zdroje (a najít si velmi dobré advokáty), abyste svá práva uhájili. A přitom na začátku stačilo málo.” - Tomasz Heczko

Jak vám můžeme pomoci:

  • Prevence sporů v kontraktačním procesu
  • Analýza právní pozice ve sporu, vč. stanovení vhodné procesní strategie
  • Zastupování při jednání o mimosoudním urovnání sporu, vč. mediace
  • Zastupování klientů před soudy a rozhodčími tribunály a jinými orgány, včetně mezinárodní obchodní arbitráže (ICC, VIAC, LCIA, aj.)
  • Právní podpora při exekuci / výkonu rozhodnutí 
  • Zastupování v insolvenčních řízeních
 

Kontaktujte nás

Petr Syrovátko

Petr Syrovátko

Advokát

Petr Syrovátko je seniorním advokátem advokátní kanceláře Deloitte Legal, kde se primárně zaměřuje na spornou agendu a projekty související s poskytováním právních služeb v tuzemských a mezinárodních ... více

Tomasz Heczko

Tomasz Heczko

Advokát

Tomasz Heczko je advokátem v Deloitte Legal. Právnické vzdělání získal na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně a absolvoval také roční studijní pobyt na francouzské Université Paris Descarte... více

Související články