Řešení sporů

Služby

Řešení sporů 

Civilní soudní řízení a arbitráže  

Náš litigační tým spojuje odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti v oblasti řešení sporů s širokým portfoliem služeb Deloitte v jiných oblastech byznysu. Právě úzká spolupráce advokátů s ostatními specialisty Deloitte v nejrůznějších oborech (daně, oceňování, forenzní služby, IT, consulting) posouvá naše litigační služby na vyšší úroveň a klientům nabízí skutečně komplexní a efektivní litigační servis a potřebnou výhodu ve sporu.

Naši experti pomáhají klientům v komplexních právních sporech, a to jak vnitrostátních, tak mezinárodních. Sporům se snažíme především předcházet. Pokud spor vznikne, pomáháme klientům zhodnotit jejich právní pozici a připravit účinnou procesní strategii. Prvořadým cílem je dovést klienty ve sporu k vítězství. V rámci procesní strategie se snažíme zohledňovat také širší komerční cíle klienta a omezit náklady na vedení sporu.


Díky mezinárodní síti Deloitte Legal můžeme nabídnout efektivní právní podporu ve sporech s mezinárodním prvkem. Naši právníci mají bohaté zkušenosti s mezinárodními arbitrážemi podle pravidel světově uznávaných rozhodčích institucí, jako jsou ICC, LCIA, VIAC a jiné. Jsme specialisté i na české rozhodčí řízení a mezi našimi advokáty jsou zapsaní rozhodci při Rozhodčím soudu HK a AK.

 

Jak vám můžeme pomoci:

  • Prevence sporů v kontraktačním procesu
  • Nastavení mechanismu řešení sporů (rozhodčí nebo prorogační doložky)
  • Claim management, včetně podpory při prosazování smluvních nároků
  • Doporučení vhodné procesní strategie
  • Zastupování při jednání o mimosoudním vyrovnání, asistence během mediace
  •  Zastupování klientů před soudy a rozhodčími tribunály a jinými orgány, včetně mezinárodní arbitráže (ICC, LCIA, VIAC, aj.)
  • Právní podpora při exekuci / výkonu rozhodnutí
  •  Zastupování v insolvenčních řízeních

Kontaktujte nás

Martin Bohuslav

Martin Bohuslav

Managing Partner | Advokát

Martin je vedoucím partnerem Deloitte Legal zodpovědným za týmy zaměřující se na oblast soukromého práva. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v kanceláři Deloitte Legal pracuj... více

Vuk Djukič

Vuk Djukič

Managing Associate | Advokát

Vuk je advokátem v oddělení Obchodního práva Deloitte Legal v Praze. Vuk se specializuje na oblasti smluvního práva, ochrany spotřebitele a nekalé soutěže, ve kterých poskytuje klientům komplexní práv... více