Služby

EnviLaw zpravodaj

Svět environmentální regulace je zejména v posledních letech velmi dynamický a udržet si přehled o všech změnách, které se v něm dějí, není jednoduché. Proto pro vás jednou za čtvrt roku připravujeme v našem EnviLaw zpravodaji stručné a srozumitelné shrnutí nejdůležitějších legislativních novinek z oblasti životního prostředí.

Ať už podnikáte v jakémkoliv oboru, u nás najdete přesně to, co vás zajímá. Věnujeme se právním v oblastech udržitelného financování, oběhového hospodářství, zemědělství a lesnictví, energetiky, klimatických změn a mnoha dalších!

Nenechte si ujít žádnou důležitou novinku z oblasti environmentálního práva.

Přihlaste se k odběru EnviLaw zpravodaje!

Aktuální vydání zpravodaje: červenec 2022

Jak zabránit klimatické krizi? Státy musí přijímat důrazná mitigační opatření

I ve druhém čtvrtletí roku 2022 hýbala světem environmentálního práva řada důležitých témat. Kupříkladu Stockholmský mezinárodní institut pro mírový výzkum popsal ve své studii souvislost mezi klimatickou změnou a bezpečnostní situací ve světě. Dále Městský soud v Praze označil aktivity státu v otázce přijímání mitigačních opatření za nedostačující. A v neposlední řadě EU dosáhla poklesu emisí o 34 % oproti roku 1990, čímž překročila svůj klimatický cíl. Více informací o těchto a dalších novinkách najdete v našem zpravodaji.

dReport article header image
Firemní udržitelnost Čtěte více
dReport article header image
Klimatická změna Čtěte více
dReport article header image
Obnova přírody Čtěte více
dReport article header image
Udržitelné financování Čtěte více
dReport article header image
Veřejná podpora Čtěte více

Všechny příspěvky včetně článků ze starších vydání EnviLaw zpravodaje najdete na blogu dReport.

Ročenky

EnviLaw zpravodaj připravujeme od roku 2020. Všechny články pro vás pravidelně shrnujeme v naší ročence. Připomeňte si, jaká témata hýbala světem environmentálního práva v minulých letech!

Naše služby

Environmentální právo je rychle se rozvíjející oblast, na státní i evropské úrovní proto vznikají nové a nové regulace téměř neustále. Pro společnosti a podnikatele však leckdy není snadné se v nich nejen vyznat, ale také je patřičně ve firemních procesech a aktivitách zohlednit a aplikovat potřebné změny. V Deloitte proto nabízíme našim klientům komplexní poradenství v oblasti práva, ale i daní, podnikového řízení a mnoha dalších oblastech:

Právo životního prostředí

Naším komplexním poradenstvím v oblasti udržitelného rozvoje pomáháme klientům k trvalé udržitelnosti, a to analýzami, regulatorním poradenstvím, strategickým plánováním, nastavením změny provozu či vytvořením nových projektů, získáním externího financování, nastavením interních pravidel či pomocí nefinančního výkaznictví.

Zjistěte více >

Související služby

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj představuje komplexní přístup k řízení podniků. Zaměřuje se na vytváření a maximalizaci dlouhodobé hodnoty v ekonomické a sociální oblasti, i životního prostředí. Odpovídá na výzvy moderního světa, kterým musí čelit organizace veřejného i soukromého sektoru.

Zjistěte více >

Business Assurance

Business assurance poskytuje zajištění třetím stranám (společnostem, investorům, regulačním orgánům) týkající se finančních i nefinančních údajů, souladu s legislativou, rizik v oblasti procesů a externího výkaznictví.

Zjistěte více >

Granty a pobídky

Dotace, investiční pobídky či daňové úlevy jsou v podnikatelském sektoru často využívané formy podpory. Naši odborníci pomohou vaší společnosti získat prostředky z těchto zdrojů plně v souladu s podmínkami a na míru vašim potřebám.

Zjistěte více >

Energetika, zdroje a průmysl

Odborníci Deloitte na energetiku, zdroje a průmysl poskytují komplexní integrovaná řešení všem segmentům odvětví ropy, plynu a chemické výroby, energetiky a veřejných služeb, těžby surovin a zpracování kovů, průmyslové výroby a stavebnictví. Nabízejí detailní znalost odvětví a globální síť.

Zjistěte více >

Naše služby přizpůsobíme vždy na míru vašim potřebám. Pro více informací, jak vám můžeme pomoci, nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktujte nás

Martin Bohuslav

Martin Bohuslav

Managing Partner | Advokát

Martin Bohuslav je vedoucím partnerem advokátní kanceláře Deloitte Legal. Zaměřuje se na řízení komplexních transakcí, projektů a restrukturalizací. Specializuje se na právní prověrky (due dilligence)... více