Právo životního prostředí

Služby

Právo životního prostředí

Poskytujeme expertní poradenské služby nejen v aktuálně skloňované oblasti ESG a udržitelnosti, ale i v dalších aspektech environmentálního práva, jako jsou emise, odpadové hospodářství, obaly, obnovitelné zdroje energie či regulace v potravinářství. Pomůžeme vám zvládnout veškeré regulatorní výzvy dneška v oblasti práva životního prostředí.

Jak vám můžeme pomoci:

 • Pomůžeme vám s kompenzacemi nepřímých nákladů, které jsou spojeny s emisemi skleníkových plynů a které se promítají do cen elektřiny, ale také s navazujícími dotazy ohledně kumulace čerpání kompenzací a veřejných podpor. 
 • Poradíme vám, jak na obchodování s emisními povolenkami či uhlíkové clo. 
 •  Nabízíme komplexní služby v oblasti ESG a udržitelnosti. 
 • Připravíme pro vás workshop na míru, kde vám představíme základní rámec nové regulace v oblasti udržitelnosti.
 • Provedeme GAP analýzu za účelem zjištění, jak si vaše společnost v rámci udržitelnosti stojí, a vypracujeme strategii udržitelnosti. 
 • Nabízíme pomoc s identifikací relevantních ESG parametrů a definicí dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých cílů v udržitelnosti. 
 • Poskytneme podporu s nastavením procesů nefinančního reportingu v souladu s již platnými a chystanými změnami této regulace.  
 • Nabízíme zajištění důkladné environmentální prověrky (Environmental Taxonomy, ESG, Due Diligence) vašich vlastních či kupovaných podniků.  
 • Poskytneme komplexní služby ve všech sektorech obnovitelných zdrojů energie.

Naše služby v oblasti odpadového hospodářství, ekomodulace a ekodesignu, označování či recyklace výrobků:   

 • Poskytneme vám všestrannou podporu v oblasti odpadů, obalů, obalových materiálů a ukončení životnosti výrobků, a to rovněž ve vztahu k tvorbě příslušné legislativy.
 • Nabízíme širokospektrální právní služby spojené s veškerými aspekty činnosti organizace a regulací rozšířené odpovědnosti výrobců. 
 • Navrhneme řešení souvisejí s trendy, jako je ekomodulace, ekodesign, označování a recyklace výrobků.
 • Zajistíme komplexní právní servis v oblasti bezpečnosti potravin, označování potravin a jejich obalů, nastavení správné cenotvorby, včetně daňového posouzení. 
 • Zastoupíme vás ve správních a soudních řízeních a pomůžeme vám s obstaráváním potřebných oprávnění. 
Právo životního prostředí

Zabývá se náš environmentální tým pouze českými právními předpisy, které se týkají rozšířené působnosti výrobce (EPR)?

Kontakt

Martin Mintora

Martin Mintora

Managing Associate | Advokát

Martin Mintora je manažer a advokát ve společnosti Deloitte Legal v Praze. V rámci své právní praxe Martin pomáhá klientům se všemi aspekty investování do nemovitostí. Má rozsáhlé zkušenosti s vyjedná... více

Colette Sladká

Colette Sladká

Advokát

Colette Sladká je advokátkou v oddělení životního prostředí advokátní kanceláře Deloitte Legal v Praze s více než čtyřletou praxí v oblasti regulace životního prostředí. Zaměřuje se především na oblas... více