Právo životního prostředí

Služby

Právo životního prostředí

Dříve okrajová regulace životního prostředí dnes ovlivňuje chod a udržitelnost celých podnikatelských oborů. Tato rychle se vyvíjející, komplexní regulace byznysu je z velké části přijímaná na úrovni EU a je důsledkem selhání firem při řízení jejich vlivu na své okolí, nebo naopak navazuje na jejich zdařilé programy a rozšiřuje aplikaci původně dobrovolných standardů na celá hospodářská odvětví. Naneštěstí je tato regulace také zvlášť náchylná na masivní porušování společnostmi, které pak bývají o to více zaskočeny nebývale vysokými pokutami.

S čím vám můžeme v oblasti environmentálního práva pomoci?

 • Environmentální prověrky (Enviro DD) vlastních či kupovaných podniků
 • Odpadové hospodářství a rozšířená odpovědnost výrobců (zpětný odběr výrobků)
 • Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
 • Nakládání s chemickými látkami (REACH)
 • Integrovaná prevence a omezování znečištění
 • Posuzování vlivu záměrů staveb na veřejné zdraví a životní prostředí
 • Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
 • Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
 • Odpovědnost za škodu a újmu na životním prostředí
 • Tvorba předpisů v oblasti životního prostředí a hodnocení jejich dopadů
 • Implementace firemní strategie udržitelnosti

Služby často poskytujeme v rámci širšího, například transakčního, dotačního či strategického poradenství v projektových týmech za účasti technických inženýrů a poradců společnosti Deloitte.

Komplexní poradenství pro udržitelný business zítřka

Zabývá se náš environmentální tým pouze českými právními předpisy, které se týkají rozšířené působnosti výrobce (EPR)?

Kontakt

Olga Kaizar

Olga Kaizar

Partnerka a advokátka

Olga Kaizar je advokátka, Partnerka a vedoucí nemovitostního týmu v Deloitte Legal v Praze. Má více než 18 let zkušeností v oblasti nemovitostního práva a zaměřuje se především na poskytování právních... více