Právní služby pro privátní klienty

Služby

Právní služby pro privátní klienty  

Naši odborníci poskytují komplexní právní, daňové a účetní poradenství pro fyzické osoby, vlastníky společností, rodinné podniky, ale také například pro profesionální sportovce nebo samostatně podnikající umělce.

Pomáháme našim klientům s procesem nástupnictví, mezigeneračního předávání podnikatelských aktivit a zajištění integrity rodinného majetku.

Jaké služby poskytujeme vlastníkům společností a rodinným podnikům:

 • Zachování podnikatelských aktivit pro případy nenadálých událostí typu dědictví, rozvod, sňatek či nástup nové generace. 
 • Zajištění integrity majetku, cílená distribuce a podíl na zisku pro další generace, rodinné příslušníky a osoby blízké. Maximální důraz klademe na ochranu majetku, udržitelnost podnikatelských aktivit a dlouhodobé vyvážené uspořádání. 
 • Využití forem nadačního fondu rodinného typu a svěřenského fondu jako jednoho ze základních a efektivních nástrojů navrhovaných řešení. 
 • Příprava procesu nástupnictví nebo vnitřní reorganizace, včetně věcného a časového plánu a následné realizace s přihlédnutím ke stanoveným prioritám a zohlednění zájmu všech dotčených osob.  
 • Zapojení jednotlivých členů rodiny, rodinných větví, případně generací do chodu rodinného podnikání, profesionální správa podnikatelských aktiv i naplnění finančních potřeb rodinných příslušníků (koncept tzv. family office) jako součást navrhovaných řešení. 
 • Podpora v průběhu celého akvizičního a/nebo prodejního procesu majetku pro společnosti i jejich vlastníky s maximalizací prodejní hodnoty včetně prověření nabývaného či prodávaného majetku v akvizičních projektech a zajištění přehledné i funkční dokumentace. 

Jaké služby poskytujeme fyzickým osobám:

 • Zastupování a poradenství ve všech typech řízení, a to zejména při rozvodech, vypořádání spoluvlastnictví, rodinných sporech, civilních sporech, správních řízeních (např. s finančním úřadem nebo jinými orgány veřejné moci) či při zastupování klientů v přestupkovém nebo trestním řízení. 
 • Asistence při vytváření předmanželských smluv, zúžení společného jmění manželů či s formulováním poslední vůle (závěti) s přihlédnutím ke specifikům klientských požadavků a zároveň s maximální mírou diskrétnosti. 
 • Právní i daňové služby při jakýchkoliv majetkových dispozicích, nabývání, prodeji či zajišťování majetku.  
 • Zakládání nadačních fondů rodinného typu a svěřenských fondů včetně nastavení pravidel pro jejich správu a distribuci plnění beneficientům. 
 • Právní pomoc při nenadálých životních situacích, jako jsou autonehody nebo úrazy, zastupování při jednání s pojišťovnou apod. 
 • Poradenství v otázkách osobního zdanění, zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení, a to jak v českých, tak i mezinárodních souvislostech, při vyslání do zahraničí, výkonu práce či podnikání za hranicemi Česka. 
Právní služby pro privátní klienty

Kontaktujte nás

Ludvík Juřička

Ludvík Juřička

Partner | Advokát

Ludvík Juřička se specializuje na fúze a akvizice, nemovitosti a stavební právo, právo obchodních společností se zaměřením na správu společností a poradenství rodinným firmám v oblasti ochrany, zachov... více

Martina Jeklová

Martina Jeklová

Managing Associate | Advokát

Martina Jeklová je advokátkou a manažerkou v týmu Commercial v pražské kanceláři Deloitte Legal. Zaměřuje se na obchodní právo a právní poradenství pro privátní klienty a rodinné firmy. V rámci obchod... více