Lidé

Martina Jeklová

M&A/Corporate Deloitte Legal

Advokátka

Martina Jeklová

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Martina je advokátkou v Deloitte Legal. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a roční studijní stáž na irské University College Dublin. Martina se zaměřuje zejména na obchodní a pracovní právo. Poskytuje poradenství jak nadnárodním, tak českým společnostem, ale i soukromým vlastníkům a rodinným firmám. 

V rámci práva obchodních společností poskytuje komplexní služby od zakládání obchodních společností a poboček zahraničních společností, přes korporátní změny v průběhu jejich existence až po jejich zánik. Asistuje klientům s plněním povinností souvisejících s koncem finančního roku, zejména se sestavením zprávy o vztazích a rozdělením zisku.

V oblasti pracovního práva poskytuje klientům služby týkající se jejich každodenní agendy a služby s přesahem do jiných právních odvětví, např. v oblasti odpovědnosti managementu a poskytování share option plánů.

Martina má rozsáhlé zkušenosti s přípravou a revizí obchodní smluvní dokumentace. Zastupuje rovněž klienty v soudních řízeních a zajišťuje vymáhání pohledávek.

Martina Jeklová