Lidé

Martina Jeklová

M&A/Corporate Ambruz & Dark Deloitte Legal

Advokátka

Martina Jeklová

Nile House

Karolinská 654/2

Praha 8

Česká republika

186 00

zobrazit na mapě

Specializace

Martina je advokátkou v Ambruz & Dark/Deloitte Legal. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a roční studijní stáž na irské University College Dublin. Martina se zaměřuje zejména na obchodní a pracovní právo. Poskytuje poradenství jak nadnárodním, tak českým společnostem, ale i soukromým vlastníkům a rodinným firmám. 

V rámci práva obchodních společností poskytuje komplexní služby od zakládání obchodních společností a poboček zahraničních společností, přes korporátní změny v průběhu jejich existence až po jejich zánik. Asistuje klientům s plněním povinností souvisejících s koncem finančního roku, zejména se sestavením zprávy o vztazích a rozdělením zisku.

V oblasti pracovního práva poskytuje klientům služby týkající se jejich každodenní agendy a služby s přesahem do jiných právních odvětví, např. v oblasti odpovědnosti managementu a poskytování share option plánů.

Martina má rozsáhlé zkušenosti s přípravou a revizí obchodní smluvní dokumentace. Zastupuje rovněž klienty v soudních řízeních a zajišťuje vymáhání pohledávek.

Pracovní zkušenosti

  • 2010 – 2011: Ambruz & Dark – právní asistentka 
  • 2011 – současnost: Ambruz & Dark Deloitte Legal – právní asistentka/advokátní koncipientka/advokátka

Projekty

  • Asistence se založením řady společností s ručením omezeným a odštěpných závodů zahraničních osob 
  • Poradenství s vypořádáním majetku v pozůstalosti, včetně prodeje akcií a likvidace společnosti s ručením omezením 
  • Asistence s nastavením a implementací změn ve struktuře vedení společnosti, včetně smluv s managementem 
  • Poradenství ohledně právních požadavků na poskytování share option plánů zaměstnancům a managementu společnosti 
  • Asistence zaměstnavateli se skončením pracovního poměru zaměstnance a zastupování v navazujících soudních řízeních 

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
University College Dublin, National University of Ireland

 

Martina Jeklová