Služby

Restrukturalizace & Insolvence

Náš tým Restrukturalizací a Insolvencí se skládá z řady kvalifikovaných advokátů, z nichž někteří mají téměř 20 let zkušeností v oboru a v průběhu své kariéry působili v několika předních advokátních kancelářích na českém trhu. Tým Restrukturalizací a Insolvencí vede partner Petr Suchý s podporou seniorního advokáta Michala Buchty. Všichni členové týmu mají rozsáhlé zkušenosti z mnoha významných transakcí a insolvenčních řízení na českém trhu i v regionu střední Evropy.

Znalost insolvenčního práva je pro řešení složitých a sofistikovaných insolvenčních mandátů samozřejmostí. Pokud však chcete v této oblasti skutečně poskytovat komplexní služby, musíte nezbytně disponovat také zkušenostmi z oboru fúzí a akvizic, financování a práva obchodních společností. Toho jsme si plně vědomi. V našem týmu proto naleznete odborníky ze všech těchto oblastí. Rovněž na každodenní bázi spolupracujeme s našimi ostřílenými kolegy z oddělení Restucturing & Financial Advisory Services ze společnosti Deloitte Advisory, kteří disponují znalostmi z finančních trhů, ekonomických analýz, oceňování majetku a krizového řízení podniků. Jak rádi společně uvádíme, pracujeme jako jeden, pod jednou střechou a se společným úsilím k dosažení nejlepšího výsledku.

 

Zvažujete investice do problémových aktiv? Máte zájem o zajištění financování během reorganizace? Upřednostňujete mimo-insolvenční (dobrovolnou) restrukturalizaci? Či snad potřebujete zastupovat v čistě insolvenčním mandátu? Ať už je úkol jakýkoli, náš zkušený tým je připraven Vám pomoci!

 

Náš tým byl osloven prestižním mezinárodním vydavatelstvím The Law Reviews, aby v rámci 14. vydání The Restructuring Review pokryl insolvenční legislativu v České republice. Zajímá Vás více?

 

Přečtěte si celou kapitolu

Zde

Jak Vám můžeme pomoci:

DIAGNÓZA SOLVENTNOSTI

Abychom identifikovali správný způsob, jak zachránit Vaše podnikání, provádíme v nezbytně nutné míře finanční a právní prověrku Vaší společnosti. Zaměřujeme se na otázku, zda Vaší společnosti hrozí naplnění zákonné definice úpadku a měl by být podán insolvenční návrh, nebo je stále mimo působnost insolvenčního zákona a existuje zde prostor pro Vámi zamýšlené nebo jinak vhodné operace. V případě pozdního podání insolvenčního návrhu totiž nastupuje osobní odpovědnost členů statutárního orgánu, čemuž je vhodné se v maximální míře vyvarovat. Provedením Diagnózy solventnosti dojde k vyjasnění těchto otázek a k identifikaci kroků, které je nutné učinit pro záchranu Vašeho podnikání. Budete si tak jisti, že Vaše kroky povedou správným směrem a že Vás nebude pronásledovat osobní odpovědnost. Z časového hlediska je vždy nutné konat okamžitě, neboť okno příležitostí pro provedení nezbytných úkonů se v těchto případech velmi rychle zavírá. Mnoho tradičních advokátních kanceláří není schopno nabídnout Diagnózu solventnosti, protože tato služba vyžaduje důkladnou analýzu peněžních toků a jejich ekonomickou interpretaci. Z toho důvodu nabízíme integrované řešení spočívající v unikátní spolupráci našeho týmu s finančními poradci z Deloitte Advisory.

DOBROVOLNÁ RESTRUKTURALIZACE

Po absolvování Diagnózy solventnosti Vám můžeme nabídnout naši asistenci při Dobrovolné Restrukturalizaci, na základě které zjistíte jak, a především kde, je možné ušetřit peníze, jak vhodně restrukturalizovat Vaši společnost, či jak zpeněžit neklíčová aktiva za účelem zvýšení likvidity. Může se jednat o prodej Vámi vybraných aktiv, nebo o vstup strategického investora, který investuje prostředky do Vaší společnosti výměnou za sjednaný podíl v ní, nebo o vytvoření joint venture. Díky úzké spolupráci s našimi kolegy z Deloitte Advisory jsme schopni identifikovat a představit Vám vhodné strategické investory.

ASISTENCE PŘI REOGANIZACI V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

Pokud je po Diagnóze solventnosti zřejmé, že se Vaše společnost potýká s insolvenční situací, popř. toto bezprostředně hrozí, jsme připraveni Vám asistovat při přípravě reorganizačního plánu a vyjednání dostatečné podpory tohoto plánu ze strany věřitelů tak, aby byl získán souhlas s tzv. předbalenou reorganizací. Tento plán vytváříme ve spolupráci s našimi kolegy z Deloitte Advisory a výsledkem je produkt, kombinující právní i finanční poznatky, který jsou tradiční advokátní kanceláře schopné poskytnout jen zřídka. V rámci insolvenčního řízení vedeme dlužníka procesem reorganizace, dokud nedojde k jeho očištění od předchozích dluhů při maximálním možném zachování jeho podnikatelské činnosti.

INVESTICE DO PROBLÉMOVÝCH AKTIV

Investice do problémových aktiv může být zajímavou příležitostí, jak rozšířit Vaše současné investiční portfolio a to mnohdy za velmi zajímavých podmínek. Jsme připraveni Vám asistovat při identifikaci a analýze investičního záměru, vyjednání podmínek možného odkupu pohledávek od věřitelů, nebo při vyjednání podmínek transakce se zástupci společnosti ve finančních obtížích. I v této oblasti spolupracujeme s kolegy z Deloitte Advisory, kteří pro Vás identifikují investiční příležitosti a stanoví vhodnou strategii postupu. Naši zkušení advokáti poté využívají těchto informací při vyjednávání podmínek vstupu do cílové společnosti a pro své klienty tak získávají nejvyšší zhodnocení jejich investic.

ZASTUPOVÁNÍ VĚŘITELE V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

V případě, že jste věřitel a chcete zajistit maximální uspokojení Vaší pohledávky od dlužníka v úpadku, pomůžeme Vám přihlásit Vaši pohledávku, uplatnit veškerá Vaše práva s touto pohledávkou spojená a zvolit nejvhodnější strategii v rámci insolvenčního řízení tak, aby bylo uspokojení Vaší pohledávky co nejvyšší.

Kontakt

Petr Suchý

Petr Suchý

Partner | Advokát

Petr Suchý je Partnerem v Deloitte Legal v Praze. Vede oddělení fúzí a akvizic a současně se podílí na vedení týmu pro insolvence a restrukturalizace. Svou profesní dráhu zahájil v roce 1997 a v Deloi... více

Michal Buchta

Michal Buchta

Senior Managing Associate | Advokát

Michal Buchta je Senior Managing Associate v oddělení Fúzí a akvizic Deloitte Legal v Praze s více než 10 lety zkušeností v oblasti fúzí a akvizic, restrukturalizací a insolvencí. Michal se specializu... více