Veřejné zakázky

Služby

Veřejné zakázky

Poskytujeme komplexní právní poradenství nejen zadavatelům veřejných zakázek, ale také dodavatelům, kteří se veřejných zakázek účastní. Služby zahrnují mj. zpracování zadávací dokumentace, posuzování nabídek uchazečů, zastupování zadavatelů i uchazečů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a před správními soudy, poradenství spojené s přípravou nabídek, zpracování analýz apod.

Jak Vám můžeme pomoci:

1. Služby pro veřejné, sektorové a dotované zadavatele
  • Zpracování či revize zadávacích podmínek.
  • Návrh a kontrola interních směrnic.
  • Audit systému zadávání veřejných zakázek.
  • Zastupování zadavatele v zadávacím řízení, před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, případně před správními soudy.
2. Služby pro uchazeče o veřejné zakázky
  • Právní pomoc při přípravě nabídky v zadávacím řízení, konečné posouzení správnosti a kompletnosti nabídky.
  • Zastupování v zadávacím řízení, např. při jednání v jednacích řízeních.
  • Příprava námitek proti postupu zadavatele poškozujícímu zájmy uchazeče.
  • Zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, případně před správními soudy.
3. Další služby pro zadavatele i uchazeče
  • Analýza dopadů změn právní úpravy zadávání veřejných zakázek se zaměřením na potřeby klienta, školení příslušných pracovníků.
  • Implementace nového zákona o zadávání veřejných zakázek do interních postupů.

Kontakt

Ondřej Chmela

Ondřej Chmela

Senior Manažer

Ondřej je senior manažerem v oddělení obchodního práva ve společnosti Deloitte Legal v Brně a má rozsáhlé zkušenosti s vyjednáváním a revizí smluv v celé řadě komplexních projektů, včetně spolupráce m... více