Veřejné zakázky

Služby

Veřejné zakázky

Poskytujeme komplexní právní poradenství nejen zadavatelům veřejných zakázek, ale také dodavatelům, kteří se veřejných zakázek účastní. Služby zahrnují mimo jiné zpracování zadávací dokumentace, posuzování nabídek uchazečů, zastupování zadavatelů i uchazečů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a před správními soudy, dále poradenství spojené s přípravou nabídek, zpracování analýz apod.

Jak Vám můžeme pomoci:

1. Služby pro veřejné, sektorové a dotované zadavatele 
  • Zpracování či revize zadávacích podmínek 
  • Návrh a kontrola interních směrnic 
  • Audit systému zadávání veřejných zakázek 
  • Zastupování zadavatele v zadávacím řízení, před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, případně před správními soudy
 2. Služby pro uchazeče o veřejné zakázky 
  • Právní pomoc při přípravě nabídky v zadávacím řízení, konečné posouzení správnosti a kompletnosti nabídky
  •  Zastupování v zadávacím řízení, např. při jednání v jednacích řízeních 
  • Příprava námitek proti postupu zadavatele poškozujícímu zájmy uchazeče 
  • Zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, případně před správními soudy 
3. Další služby pro zadavatele i uchazeče 
  • Analýza dopadů změn právní úpravy zadávání veřejných zakázek se zaměřením na potřeby klienta, školení příslušných pracovník
  • Posouzení novelizací zákona o zadávání veřejných zakázek a souvisejících právních předpisů a jejich implementace do interních postupů zadavatelů
Veřejné zakázky

Kontakt

Ondřej Chmela

Ondřej Chmela

Senior Managing Associate | Advokát

Ondřej Chmela je senior manažerem a advokátem v oddělení obchodního práva brněnské kanceláře Deloitte Legal. Disponuje 17 lety zkušeností s poskytováním právních služeb, zejména v oblasti smluvní agen... více