Lidé

Ondřej Chmela

Commercial, Regulace Deloitte Legal

Advokát

Ondřej Chmela

Spielberk Office Centre

Holandská 1

Brno

Česká republika

639 00

zobrazit na mapě

Ondřej Chmela je advokátem v Deloitte Legal a koordinátorem Deloitte CE Legal v oblasti veřejných zakázek. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Věnuje se především obchodním závazkovým vztahům, oblasti řízení obchodních korporací a poskytování právního poradenství v oblasti veřejných zakázek pro uchazeče o veřejné zakázky a pro veřejné, sektorové i dotované zadavatele.

Ondřej je členem Expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu o zadávání veřejných zakázek a externím vyučujícím předmětu Veřejné zakázky na Právnické fakultě Masarykovy university. Před svým příchodem do Deloitte Legal působil více než 5 let v České poště na pozici vedoucího obchodněprávního oddělení a zástupce ředitele právního odboru.

Ondřej Chmela