Lidé

Ondřej Chmela

Obchodní právo | Veřejné regulace | Veřejné zakázky & PPP Deloitte Legal

Senior Managing Associate | Advokát

Ondřej Chmela

Spielberk Office Centre

Holandská 1

Brno

Česká republika

639 00

zobrazit na mapě

Ondřej Chmela je senior manažerem a advokátem v oddělení obchodního práva brněnské kanceláře Deloitte Legal. Disponuje 17 lety zkušeností s poskytováním právních služeb, zejména v oblasti smluvní agendy. 

Ondřej má značné zkušenosti s vyjednáváním a revizí smluv v rámci široké škály komplexních projektů, včetně PPP. Ondřej se rovněž specializuje na veřejné zakázky a soutěžní aspekty klientských projektů.

V rámci své praxe vytvořil pro naše klienty sady vzorů smluv, zejména pro smluvní vztahy s dodavateli, a interní směrnice, které mimo jiné upravují postupy při zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv. 

V letech 2006 až 2011 zastával pozici podnikového právníka, později vedoucího týmu obchodního práva a zástupce ředitele právního oddělení čítajícího cca. 40 právníků, díky čemuž skvěle rozumí potřebám podnikových právních týmů.

Ondřej Chmela