Vodní hospodářství

Služby

Vodní hospodářství

V oblasti vodního hospodářství poskytujeme právní poradenství ve všech jeho oblastech. Poskytujeme právní poradenství rybníkářským společnostem, vlastníkům a provozovatelům vodovodů a kanalizací, správcům vodních toků, vlastníkům malých vodních elektráren a průmyslovým areálům.

Věnujeme se zejména přípravě staveb vodních děl, včetně majetkoprávního vypořádání, aspektům provozování vodních děl a souvisejících povinností a regulaci oboru vodovodů a kanalizací. Podrobně se zabýváme právní úpravou rybníkářství. Námi nabízené služby zahrnují zpracování komplexních právních a regulatorních analýz, přípravu smluvní dokumentace, tvorbu podkladů a zastupování ve správních a soudních řízeních. Spolupracujeme s daňovými poradci a znalci z oborů vodního hospodářství a ekonomika, a jsme tak schopni zadané téma zhodnotit ve všech požadovaných souvislostech.

Jak Vám můžeme pomoci:

Příprava staveb vodních děl a jejich provozování:

  • Majetkoprávní vypořádání pozemků pod vodními díly, včetně náhrad škod za stará vodní díla podle § 59a vodního zákona.
  • Příprava podkladů pro územní a stavební řízení, řízení o povolení nakládání s vodami, včetně smluv o spolupráci.
  • Příprava pachtovní smlouvy k hospodaření na rybníku.

Regulace oboru vodovodů a kanalizací:

  • Cenová regulace.
  • Tvorba a přezkum provozních smluv, smluv vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací a odběratelských smluv.
  • Provoz areálových vodovodů a kanalizací.

Kontakt

Martin Bohuslav

Martin Bohuslav

Managing Partner | Advokát

Martin Bohuslav je vedoucím partnerem advokátní kanceláře Deloitte Legal. Zaměřuje se na řízení komplexních transakcí, projektů a restrukturalizací. Specializuje se na právní prověrky (due dilligence)... více