header image

Analýza

Zpracovatelský průmysl 2022

Organizační změny akcelerují a inflační riziko stoupá, firmy však neztrácejí optimismus

Zpracovatelský průmysl se navzdory překážkám spojeným s koronavirovou krizí vrací pomalu zpět k předpandemickému stavu. A probíhající organizační změny budou pravděpodobně ještě zrychlovat. Jak mohou firmy udržet tempo a řídit výkonnost i při silné ekonomické poptávce? Odpověď přináší průzkum Deloitte mezi manažery ve zpracovatelském průmyslu. Mezi nejvýznamnější témata a trendy roku 2022 budou patřit adaptační strategie, odolnost dodavatelských řetězců, digitální vyspělost či podpora udržitelnosti v dlouhodobém horizontu.

Našeho průzkumu z oblasti zpracovatelského průmyslu se v září roku 2021 zúčastnilo více než 500 amerických manažerů a dalších vedoucích představitelů firem. V rámci naší prognózy jsme se zaměřili na pětici průmyslových oblastí: chemický průmysl a speciální materiály, strojírenství a stavebnictví, průmyslové výrobky, ropa a plyn, energetika a veřejné služby. Cílem průzkumu bylo představit a analyzovat vyhlídky a perspektivy organizací v rámci zmíněných odvětví.   

Mezi oslovenými manažery panuje převážně optimismus. 86 % respondentů své podnikání hodnotí poměrně pozitivně nebo velmi pozitivně, což je oproti roku 2020 zlepšení o 63 %. Firmy se snaží nejen bránit rušivým vlivům nejisté ekonomické situace, ale zároveň být dravější a posílit svou konkurenceschopnost. Identifikovali jsme proto pět významných trendů, které by společnostem měly pomoct při tvorbě a úspěšné realizaci výrobních strategií i v nadcházejícím roce.

2022 Manufacturing Industry Outlook

Klíčové výzvy a trendy v roce 2022

 • Nedostatek pracovních sil
  Počet volných pracovních míst se blíží historickému maximu a přesahuje 800 000. Tento negativní jev by neměl společnosti odradit, naopak by se měly ještě více zaměřit na hledání talentů, jichž je v mnoha oborech také nedostatek.
 • Nestabilita dodavatelského řetězce
  Globální logistické překážky pravděpodobně zůstanou výzvou i pro rok 2022. Výrobci se musí zaměřit na přepracování dodavatelských řetězců pro získání výhody i pro případ jakéhokoliv dalšího narušení. Důležitou roli sehraje také zvyšující se tlak na náklady a inflační riziko. Ceny oceli, hliníku a dalších komodit v důsledku jejich nedostatku totiž prudce vzrostly.
 • Iniciativy inteligentních továren
  Zrychlení implementace digitálních technologií by mohlo pozitivně ovlivnit fungování firem, zejména z hlediska zrychlení procesů a dostupnosti služeb a produktů. Firmy, které byly digitálně vyspělejší ještě před pandemií koronaviru, měly do určité míry výhodu větší odolnosti, stejně jako ty společnosti, které urychlily digitalizaci během krize. Díky zmiňovanému využití nových technologií, kam spadá vše od inteligentních továren až po transformaci podniků a e-commerce, mohou firmy získat kýženou konkurenceschopnost vůči ostatním firmám na trhu i potenciálním krizím.
 • Kybernetická bezpečnost
  S digitální transformací přichází ruku v ruce také kybernetická rizika. Firmy by se měly na kybernetickou kriminalitu dobře připravit, průběžně aktualizovat a inovovat svá digitální řešení, aby ve virtuálním světě zajistily bezpečnost sobě i svým klientům.
 • ESG investice
  Environmentální, sociální a další související faktory mají stále větší vliv na udržitelnost ve výrobě. Firmy se proto do budoucna pravděpodobně zaměří na podporu této oblasti ještě více. A vynaloží pro tyto účely i více prostředků – podle našeho průzkumu 95 % společností bude do ESG investovat v roce 2022 více než v roce předchozím.

Vstupujeme do období turbulentních změn napříč celým dodavatelským řetězcem. Přestože se dříve podniky zaměřovaly především na dlouhodobé strategie, nyní bude důležitou roli hrát schopnost podniku rychle a pružně reagovat na nové situace. Klíčovými předpoklady úspěchu budou především flexibilita dodavatelského řetězce, změny v přístupu k trhu práce, aplikace digitálních technologií a témata spojená s udržitelností (ESG).

Milan Kulhánek, Partner, Provozní činnosti a strategie, Consulting

Považujete tyto informace za užitečné?