banner

Tiskové zprávy

České firmy chtějí přijmout euro. Vyřešilo by to podle nich kurzové riziko 

Praha, 23. dubna 2024 – České firmy se k přijetí eura staví pozitivně. Hlavní přínosy přechodu na jednotnou evropskou měnu vnímají v odstranění kurzového rizika, snížení nákladů na mezinárodní transakce či podpoře expanze a konkurenceschopnosti na zahraničních trzích. Naopak, jako nejčastější překážku přijetí eura uvádějí české společnosti případné krytí dluhu států eurozóny. Vyplývá to z průzkumu poradensko-technologické společnosti Deloitte mezi českými společnostmi v rámci programu Czech Best Managed Companies (BMC). 

Český podnikatelský sektor otázku možného přijetí jednotné evropské měny nyní zvláště řeší v souvislosti s 20. výročím vstupu ČR do Evropské unie. Většina českých společností euro podporuje, protože by jim jeho zavedení usnadnilo podnikání. Své postoje k přechodu na jednotnou měnu vyjádřily v průzkumu poradensko-technologické společnosti Deloitte v rámci programu Czech Best Managed Companies (BMC), hodnotícího soukromě vlastněné společnosti dle rozsáhlé mezinárodní metodiky.

Největší pozitivum vidí české firmy v odstranění kurzového rizika

Změnu by české společnosti přivítaly především proto, že by přechodem na jednotnou evropskou měnu došlo k usnadnění obchodu s eurozónou. Dále by došlo ke snížení nákladů na mezinárodní transakce a rizika spojená s měnovou výměnou, a to zejména u víceletých kontraktů. Právě kurzové riziko vnímají firmy jako jednu z nejzásadnějších překážek spjatých s korunou. Současná práce s měnou a různé způsoby jištění proti kurzovým změnám je pro české firmy zbytečným nákladem a administrativní zátěží. 

„Jako exportní společnost, která má cca 60 % tržeb v eurech trvale zápasíme s vývojem kurzu eura.  Aktuálně řešíme přeceňování finančních derivátů, což nepříznivě ovlivní náš hospodářský výsledek v roce 2023. Proto bychom uvítali, kdyby došlo k přijetí eura, i přes očekávané dopady na zvyšování cen a podobně,“ uvádí Alena Lubasová, CEO společnosti Strojírna Oslavany. 

Dle dalších českých společností by mohlo euro zvýšit důvěru zahraničních partnerů a investorů, a to díky percepci větší ekonomické stability a integrace s evropským trhem. Stabilní měnové prostředí eurozóny by mohlo přinést nižší úrokové sazby na půjčky, což by podpořilo investice a expanzi firem. V neposlední řadě by mohlo euro podpořit konkurenceschopnost českých podniků na jednotném trhu tím, že by zjednodušilo porovnávání cen a zlepšilo pozici vůči konkurenci. 

„V sektoru nemovitostí s eurem již nyní běžně pracuje a mnoho nájemních smluv, zvláště u větších a novějších budov, je uvedeno v eurech. Jedním z hlavních důvodů je poptávka zahraničních investorů, kterým takovéto smlouvy umožňují dosáhnout na eurové financování i u nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky. Obecně čekáme, že se bude provázanost s eurem, jako měnou, dále prohlubovat,“ vysvětluje Marek Vavřina, provozní ředitel společnosti PSN. 

České firmy se bojí krytí dluhů jiných států a ztráty kontroly

Největší obavy při zavedení eura mají české společnosti z případného krytí dluhu států eurozóny. Existenční riziko eurozóny, jako jsou dluhové krize jiných členů, by se mohlo negativně odrazit na stabilitě a růstu českých firem. 

„V době konání referenda o přijetí eura jsme byli jednoznačnými zastánci společné měny, stejných pravidel a zjednodušení byznysu. Tyto pohnutky pořád trvají, ale proti nim vyvstaly obavy z toho, že eurozóna není tak jednoznačná a striktní v dodržování a vynucování vlastních pravidel, což vedlo až k diskusím o dvourychlostní Evropě a podobně. Přijetí eura by bylo výhodou pro byznys, ale myslíme si, že nejdřív je potřeba vrátit důvěru v eurozónu jako takovou, a to především tím, že budou jasná pravidla a bude zřejmé, u koho se jich dovolat,“ komentuje Jan Lát, finanční ředitel společnosti Beneš a Lát.

Obavy souvisí i se ztrátou kontroly nad vlastní měnovou politikou. Česká centrální banka by totiž nemohla reagovat na specifické potřeby české ekonomiky. Prudké změny v ekonomice eurozóny by tak dle některých českých společností mohly mít přímý dopad na podnikání bez možnosti ovlivnit měnovou politiku na ochranu jejich zájmů. 

Přes určité obavy se ovšem většina českých společností staví k přijetí eura spíše pozitivně. Zvláště výrazné je to u těch firem, které se již nyní orientují na přeshraniční obchod.

„Z našeho průzkumu vyplývá, že přijetí eura by bylo pro české společnosti bylo spíše přínosem. Samozřejmě jsou se zavedením společné měny spojená i rizika a jednorázové náklady, pozitiva daná větší integrací s evropským trhem a oproštěním od měnového rizika však jednoznačně převládají. Zavedení jednotné měny je strategickým rozhodnutím, které by mělo dlouhodobý dopad na konkurenceschopnost a růst české ekonomiky. Zároveň je vidět, že ty nejlépe řízené české společnosti již přechod na společnou měnu řeší a připravují se na to, jak by je ovlivnil. Ostatní firmy by je v tomto ohledu měly následovat,“ uzavírá Kateřina Novotná, Czech BMC Leader ze společnosti Deloitte. 

Průzkum probíhal v dubnu 2024 mezi několika desítkami českých privátně vlastněných firem v rámci programu Czech Best Managed Companies, který oceňuje nejlépe řízené české společnosti. Vyhlášení ocenění BMC 2024 proběhne 16. května 2024 v Praze.

Czech Best Managed Companies 

Program Czech Best Managed Companies společnosti Deloitte oceňuje a pomáhá rozvíjet dobře řízené, privátně vlastněné společnosti. Vytváří tak globální platformu, která podporuje mezinárodní spolupráci a sdílení zkušeností předních privátních firem. Best Managed Companies staví na osvědčené globální metodice Deloitte, která hodnotí kvalitu řízení firmy a managementu v klíčových oblastech: strategické směřování, produktivita a inovace, firemní kultura, a struktura řízení a finanční výkonnost.

Považujete tyto informace za užitečné?