header image

Tiskové zprávy

Deloitte: České firmy hodnotí připravenost na pandemii dobře, pozitivní vliv měla i práce z domova

Praha, 1. března 2021 – České firmy hodnotí zpětně svou připravenost na pandemii z pohledu HR pozitivněji než ve světě. Téměř 60 % lídrů firem v Česku uvedlo, že jejich společnost byla na pandemii připravena. Ve světě to bylo jen 41 %. Vyplývá to z nejnovější studie Deloitte Human Capital Trends 2021, která zjišťuje nejnovější názory v oblasti lidského kapitálu u lídrů firem v 99 zemích, včetně České republiky.

Už před vypuknutím pandemie vidělo 80 % respondentů jako hlavní trend v lidském kapitálu wellbeing, tedy rovnováhu soukromého a pracovního života. Opatření během pandemie pak podle 58 % respondentů zvýšení této rovnováhy napomohla a 61 % dotázaných uvedlo, že zavedení práce z domova mělo pozitivní vliv.  Pro zvládnutí příštích měsíců a dalších krizových situací bude podle studie zapotřebí zejména zavedení digitálních a kolaborativních platforem, ponechání odpovědnosti za to, jak, kdy a jakým způsobem je práce vykonávána, na zaměstnanci a přijetí nových norem pro schůzky a plánování pracovního rozvrhu.

„Základem naší strategie je vytvoření prostředí založeného na důvěře, kde se lidé nebojí říci si o pomoc. Ať již tato pomoc souvisí s fyzickým či mentálním zdravím nebo s právním či finančním poradenstvím. Dlouhodobě se snažíme, aby byli lidé schopni o tuto pomoc požádat přímo své leadery a nadřízené,“ dodává Martina Schiestlová, HR ředitelka české pobočky Deloitte

Nový pohled na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

Narušení pracovního prostředí odhalilo nutnost zaměstnanců se rychle přizpůsobit nové situaci. Až 75 % pracovníků bude dle průzkumu muset v následujících třech letech zásadním způsobem obměnit své dovednosti.

„Identifikovali jsme čtyři zásadní kroky k využití potenciálu zaměstnanců pro zvýšení odolnosti firmy. Společnosti by se měly soustředit na nábor zaměstnanců, kteří jsou ochotní se dále rozvíjet a učit novým věcem. Zároveň by měly klást důraz na to, aby firemní vzdělávání bylo relevantní k potřebám daného zaměstnance a ideálně bylo začleněno do práce samotné. Za třetí je nutné investovat do rozvoje obecných kompetencí, jakými jsou například odolnost, kritické myšlení či sociální inteligence. A v neposlední řadě je důležité vytvoření takového pracovní prostředí, které vzdělávání a rozvoj pracovníků podporuje,“ dodává Ondřej Přerovský, senior manažer v poradenství v oblasti lidského kapitálu Deloitte.

Čas na „supertýmy“

Pandemie značně urychlila i trend supertýmů, tedy týmů kombinujících práci lidí a umělé inteligence či dalších technologií. Zatímco na podzim 2019 české společnosti vnímaly umělou inteligenci a technologie zejména jako nástroje, jak nahradit lidskou práci, nyní se toto vnímání mění. Téměř polovina (46 %) společností se po odeznění první vlny domnívala, že pro transformaci práce a dosažení nových výstupů je právě kombinace technologií a lidské práce nejvýznamnějším faktorem.

Zaměstnanecká data a nový způsob práce

Pětici top trendů v oblasti lidského kapitálu pak doplňují důraz na využívání zaměstnaneckých dat a přechod k nové architektuřepráce, v níž se HR oddělení soustředí více na potřeby zaměstnanců.

S daty se přitom české firmy stále ještě učí pracovat. Dle průzkumu pouze 25 % českých společností v praxi pracuje s daty o lidském kapitálu v reálném čase a pouze 20 % společností se považovalo za efektivní v predikci budoucího vývoje.

Naopak důležitost změny způsobu práce si lídři firem uvědomují více. Zatímco o předefinování práce před pandemií uvažovalo 29 % respondentů, po pandemii podíl vzrostl na 46 %.

O trendech v oblasti lidského kapitálu s důrazem na pohled českých respondentů se dozvíte více zde.

Trendy v oblasti lidského kapitálu 2021

Přejít na stránku
Považujete tyto informace za užitečné?