Private Equity

Tiskové zprávy

Český trh Private Equity a Venture Capital: Sílí aktivita lokálních hráčů

Praha, 2. června 2020 – Loni, již potřetí v řadě narostl roční počet společností zainvestovaných private equity a venture kapitálovými fondy (PE/VC). Zároveň se potvrdil trend sílící aktivity lokálních fondů a jejich zájem investovat v regionu CEE.

Fundraising dosáhl téměř 100 milionů eur, objem divestic oproti rekordnímu roku 2018 klesl o více než polovinu na 80 milionů eur. Vyplývá to ze zprávy CVCA 2019 Private Equity Report, kterou společně vypracovaly společnost Deloitte a Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA). Slibná očekávání pro rok 2020 sice zhatila pandemie Covid-19, ale investiční aktivita českých fondů i v této době opatrně pokračuje.

Loni PE/VC fondy investovaly do 23 společností. Pokud z roku 2018 extrapolujeme z hlediska její významné mimořádnosti akvizici Zentivy fondem Advent International, narostl objem investovaných prostředků o 127 %.

„I přes signály o ochlazování ekonomiky byl rok 2019 co do počtu PE/VC akvizic i vyšších investic velmi solidní. Rok 2020 se bohužel nečekaně nese ve znamení nejistoty spojené s šířením onemocnění Covid-19, která je pro investory, prodávající, banky a další účastníky transakcí výzvou,“ říká Dušan Ševc, partner v oddělení finančního poradenství Deloitte.

Loni se potvrdila sílící investiční aktivita lokálních fondů a slábnoucí přítomnost těch mezinárodních. Lokální fondy se zároveň více zaměřují na malé a střední podniky, využívají situace, kdy řada rodinných firem řeší otázku nástupnictví, a stávají se pro ně partnerem nabízejícím její řešení. Dalším trendem v investicích je vyhledávání samostatných fungujících celků ve velkých korporacích, které jsou samy o sobě životaschopné a naopak v korporacích nezapadají do celkové koncepce rozvoje. Příkladem je transakce Fenestra Wieden – vstup do rodinného byznysu spojený s akvizicí části skupiny Skanska.

Investičně se také české fondy stále ve větší míře zaměřují na CEE region. Například fondy skupiny Genesis Capital v poslední době dvě ze svých tří nových investic zrealizovaly mimo ČR. „Všichni pozorujeme, že stále více českých firem expanduje díky kombinaci dobrých výsledků, ambicí a rostoucí zkušenosti managementů za hranice ČR, ať už organicky nebo akvizičně. Nejinak je tomu i u předních českých private equity investorů, kteří tímto de facto jen kopírují přirozenou dynamiku celého lokálního trhu,“ uvádí Ondřej Vičar, Managing Partner společnosti Genesis Capital Equity.

Po rekordním roce 2018 klesl objem divestic ze zhruba 190 milionů eur na 80 milionů eur. U toho je ale nutné zároveň uvést, že rok 2018 byl v tomto ohledu velmi úspěšný. Fondy totiž zcela logicky využily vysokého zájmu trhu o nákup, vysokých valuací a prodávaly portfoliové společnosti, kde již vyčerpaly svůj potenciál. Celkově objem divestic loni poklesl i celoevropsky, a Česko tudíž není výjimkou.

Fundraising ve výši 92 milionu eur se sice v porovnání s 284 miliony v roce 2018 může jevit jako propad, nicméně z pohledu investičních cyklů jde o významný objem.

„Fondy raisují finance vždy v určitých, zhruba pětiletých cyklech. Pokud je jeden rok extrémně úspěšný, lze jen stěží předpokládat, že stejný objem fondy nasbírají i v dalších letech. Rok 2018 byl opravdu mimořádný, takže loňský výsledek v tomto kontextu považujeme za velmi dobrý a potvrzující důvěru v lokální fondy i byznys,“ říká Zuzana Picková, výkonná ředitelka CVCA.

Téměř polovinu raisovaného objemu představují prostředky ve venture kapitálových fondech, tedy fondech zaměřených na rané fáze rozvoje firem. Dosavadní hráči získávají nové finanční zdroje, například Credo Ventures ve výši téměř 100 milionů eur. Vznikají také nové fondy a s tím narůstá i poptávka po financování ze strany startupů. Mezi těmito novými hráči je například česká společnost Nation 1 VC, která na trhu působí od loňského července. Za tu dobu stihla zrealizovat celkem sedm startupových investic. Nation 1 VC čerpá prostředky jak od privátních investorů, tak i ze zdrojů EIF.

„Pro startupy s globální vizí máme v seedových fázích připravené částky od 50 tisíc až do 1,5 milionu eur. V následujících deseti letech plánujeme s Nation 1 VC proinvestovat 35 milionů eur do zhruba 40 firem na území Česka a pomoci jim tak s mezinárodní expanzí,“ upřesňuje Jaroslav Trojan, Managing Partner společnosti Nation 1 VC.

„Dopad Covid-19 na private equity sektor v tuto chvíli není zásadně negativní, je však zřetelná velká opatrnost. Samozřejmě některé fondy mají ve svém portfoliu společnosti, kterých se pandemie dotýká přímo, na druhou stranu i většinu zainvestovaných firem, které výrazně dotčeny pravděpodobně nebudou,“ říká k současné situaci v odvětví Jiří Beneš, prezident CVCA a Managing Partner společnosti Genesis Capital Growth.

Pokud jde o investice, fondy v současné situaci dokončují vybrané transakce, které byly rozjednané před začátkem krize a které jsou v sektorech méně ovlivněných současnou situací. Nové investice pak spíše odkládají a posouvají v čase. Byť statistiky za první pololetí 2020 ještě nejsou známy, lze předpokládat pokles ve všech sledovaných oblastech - nových investicích, divesticích i fundraisingu fondů.

„Nejdůležitější pro private equity fondy je v tuto chvíli stabilizace portfoliových firem a zajištění dostatečného cash flow. Výhodou private equity vlastníků je možnost intenzivní práce s portfoliovými společnostmi, jejich stabilizace a rozvoj v dlouhodobějším horizontu,“ doplňuje Jiří Beneš.

Zpráva CVCA 2020 Private Equity Report vychází ze sběru dat Invest Europe, evropské asociace PE a VC, který je nejreprezentativnějším v rámci odvětví PE/VC. Naleznete ji zde.

 

O CVCA

The Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA) zastupuje zájmy společností působících v oblasti private equity a venture kapitálu v České republice. Jejími členy jsou firmy investující private equity a venture kapitál (řádní členové) a společnosti, které v oblasti private equity a venture kapitálu vykonávají poradenské služby (přidružení členové). CVCA je členem Invest Europe (evropská asociace private equity a venture kapitálu) a je v úzkém kontaktu s dalšími asociacemi zejména z regionu střední a východní Evropy.

Považujete tyto informace za užitečné?