Tiskové zprávy

Deloitte M&A Index: Počet transakcí se ve třetím čtvrtletí roku 2022 snížil o 9 %, v posledním kvartálu se odhaduje další 8% pokles    

Pro další aktivitu na trhu je zásadní vývoj ve Velké Británii

9.11.2022 - Avizovaný pokles počtu fúzí a akvizic na evropském trhu nakonec ve třetím čtvrtletí tohoto roku dosáhl 9,5 % (oproti předpokládaným 14,4 %); celkem se uskutečnilo 3405 transakcí. V souladu s predikcí došlo také k poklesu jejich celkové hodnoty (z původních 1 027 miliard na 793 miliard dolarů). Výhled na poslední kvartál roku 2022 predikuje snížení v počtu oznámených transakcí na hodnotu 3127, tedy propad o cca 8 %. Hlavními faktory i nadále zůstávají makroekonomické problémy: zvyšující se inflace, stagnující ekonomický růst a výpadky dodavatelských řetězců. Scénář budoucího vývoje ovlivňuje především zvyšující se tržní nejistota, umocněná nedávným vývojem na trhu ve Spojeném království.

„Už skoro tři roky žijeme v takřka neustálé nejistotě, jedna velká událost střídá druhou. Nedávná dramatická situace na finančních trzích v Británii ukazuje, že finanční pozice velkých ekonomik je křehká a jejich věřitelé jsou nervózní. To bude mít zcela jistě vliv na opatrnost a zdrženlivost investorů a bank, a tím i na pokles M&A aktivity v Evropě,“ komentuje výsledky Miroslav Linhart, vedoucí partner v oddělení finančního poradenství Deloitte.

Další vývoj v Británii bude podstatným způsobem ovlivňovat tržní realitu na sledovaném území (EU 27 + UK). V případě, že se podaří obnovit důvěru ve schopnost britské vlády a dojde k rychlému zotavení britského trhu, může v posledním kvartálu roku 2022 na trhu fúzí a akvizic dojít k mírnému oživení aktivity, a tedy zvýšení v počtu oznámených transakcí v Q3 z hodnoty 3405 na 3700. K tomuto výsledku mohou přispět především příznivé reportované výsledky na straně large-cap společností (s tržní kapitalizací převyšující 10 miliard dolarů) a konzistentně silné výsledky velkých finančních institucí, jakož i obecný posilující trend ke konci roku v rámci tržní cyklicity.

„Po rekordním roce tu máme rok poklesu. Dozvuky narušení dodavatelského řetězce spolu s geopolitickou nejistotou způsobenou válkou na Ukrajině se bezpochyby podílí na poklesu M&A objemů v tomto roce. Situaci však nevidíme tak negativně jako jiní. Ke snížení valuací dochází již řadu měsíců a tento trend bude pokračovat. Štěstí nicméně přeje odvážným a zejména připraveným. Pohledem do minulosti je zřejmé, že nastává období nákupů, a to nikoliv za prémiové valuace. Na trhu stále vidíme řadu velkých transakcí, u kterých je potenciál dokončení za zajímavé valuace. V následujících měsících očekáváme, že se na trhu objeví řada restrukturalizačních případů, které zmírní pokračující pokles M&A,“ dodává Jan Brabec, lídr M&A poradenství ve společnosti Deloitte.

Výhled na další období je obklopen nejistotou. Velkou neznámou zůstává především reakce britského trhu na obecnou tržní nejistotu způsobenou nedávnými kroky vlády. Ačkoliv se vládní program snižování daní nakonec neuskutečnil a britský trh se postupně stabilizoval, dlouhodobý dopad na obecnou tržní stabilitu a důvěru v kompetenci vlády (které mají bezpochyby zásadní vliv na M&A aktivitu) je zatím nepředvídatelný. V případě propadu aktivity na trhu ve Spojeném království (který se podílí zhruba z 26 % na celkové tržní aktivitě na sledovaném území) bude dopad na počet evidovaných transakcí zásadní. V takovém případě lze předpokládat, že tržní aktivita na trhu M&A oslabí o cca 8,2 %, a tedy že celkový počet transakcí na Evropském trhu klesne na 3127 transakcí.

Deloitte M&A Index
image

Velké množství volných peněz může změnit trh

Navzdory těmto regresivním tendencím však tržní aktivitu provázejí i posilující vlivy, zejména stavy peněžních prostředků. Ty začátkem roku čítaly na straně nefinančních subjektů rekordních 3.5 trilionů dolarů. To samé platí pro velké množství nealokovaného privátního kapitálu („dry powder“) na straně private equity fondů, kde začátkem roku držely PE fondy celkem cca 2.5 trilionů dolarů. Tyto subjekty budou i nadále aktivní na trhu fúzí a akvizic a – podpořeny až překvapivě dobrou kondicí bankovního sektoru – budou dále vyhledávat investice do kvalitních aktiv, tedy firem se silnou tržní pozicí, dlouhou historií a funkční obchodní strategií.

Lokální trhy i nadále podpoří přeshraniční transakce (zejména potom v koridoru Severní Amerika-Evropa) které tvoří stěžejní část Evropského trhu fúzí a akvizic. V roce 2021 byly investice ze strany severoamerických subjektů zodpovědné za transakce v celkové výši 545 miliard dolarů, tedy zhruba 42 % z celkové hodnoty transakcí. Dle průzkumu společnosti Deloitte považuje více než 68 % amerických společností expanzi na mezinárodních trzích za nezbytnou součást dalšího růstu. Tyto protipůsobící vlivy mohou výrazně posílit tržní aktivitu a zůstávají proto nezbytnou proměnnou pro další tržní vývoj.

Pro nadcházející období Deloitte M&A Index proto připouští také nárůst v počtu transakcí v Evropě až o 8,7 %, a to navzdory pesimistickým makroekonomickým tendencím (stagnující ekonomický růst, zvyšující se inflační tlaky a nově také zpřísňující se přístup regulačních orgánů). Tento předpoklad spoléhá na další snížení tržní nejistoty (zejména následkem příznivých reportovaných výsledků na straně large-cap společností a konzistentně silných výsledků velkých finančních institucí), a stabilizaci situace ve Velké Británii.

„M&A aktivita je notoricky citlivá k vlivům ekonomické nejistoty. Pakliže se podaří vypořádat se s dopady vnějších faktorů – výpadky dodavatelských řetězců, válka na Ukrajině a nově i politická nestabilita ve Spojeném království – čeká trh bezesporu rychlý návrat k působivým výsledkům předchozích období,“ dodává Jan Brabec.  

image

O M&A Indexu

Deloitte M&A index je výhledový ukazatel, který předpovídá budoucí počty M&A trhu – počet oznámených transakcí za sledované období – a identifikuje klíčové faktory ovlivňující podmínky pro uzavírání obchodů na evropském trhu (charakterizovaném jako 27 zemí EU + Spojené Království). Model kompiluje data z různých globálních databází, včetně Capital IQ, Mergermarket, Pitchbook, Eurostat a mnoha dalších, a využívá kombinaci statistických a algoritmických nástrojů k poskytování komplexního přehledu o aktivitě na trhu M&A. Index se skládá z tržních ukazatelů – konkrétně týkajících se makroekonomické reality, likvidity a obecné dynamiky trhu. Navzdory zvýšené volatilitě posledních období – způsobené především exogenními efekty pandemie covidu-19 a válce na Ukrajině – si model zachovává statistickou a ekonometrickou významnost.

Považujete tyto informace za užitečné?