Digitální peněženka

Tiskové zprávy

Digitální peněženka ušetří občanům Evropské unie ročně 855 tisíc hodin a firmám 11 miliard eur, bude mít pozitivní dopad i na české HDP 

Praha, 4. dubna 2023


Podle Evropské komise by do roku 2030 mělo 80 % občanů EU využívat digitální identitu pro národní i přeshraniční přístup ke klíčovým službám veřejné správy s možností využití v komerčním sektoru. Pokud se tento předpoklad naplní, digitální peněženka ušetří občanům EU 855 tisíc hodin ročně a firmám 11 miliard eur. EUDIW (EU Digital Identity Wallet) by měla být ve všech státech, včetně Česka, zavedena nejpozději v průběhu roku 2025.
 

„Budeme-li vycházet z toho, že každý občan ČR stráví jeden pracovní den v roce vyřizováním nutných záležitostí na úřadech nebo v bance a že je nucen využít pro tyto účely dovolenou, pak tím, že místo toho využije evropskou peněženku digitální identity a vyřídí si vše potřebné online, dojde k navýšení produktivity a zlepšení národní ekonomiky s přesahem i do HDP. Díky digitální identitě a celkovému zjednodušení byrokratických procesů by pozitivní dopad na české HDP mohl být přibližně 3,7 %,“ doplňuje Ivo Apetauer vedoucí Fintech týmu v Deloitte.

Cílem iniciativy je digitalizovat klasickou fyzickou peněženku. Měla by tedy obsahovat všechny doklady a dokumenty, které v peněžence obvykle nosíme. Mezi největší benefity patří jednoznačně úspora času v rámci administrativních procesů, při ověřování identity, jednodušší a standardizovaná komunikace s úřady, dále například mnohem nižší riziko ztráty nebo odcizení dokladů a obecně zvýšení bezpečnosti a zlepšení ochrany osobních údajů.

 

Digitální peněženka v komerčním sektoru 

Díky evropské peněžence dojde k posílení globálního obchodu v rámci trhu EU a také posílení konkurenčního postavení českých firem. Lze očekávat zvýšení objemu investic do inovativních řešení, které budou muset splňovat standardy
bezpečnosti. Obecně lze tvrdit, že benefity převyšují náklady, které jsou
s evropskou peněženkou spojeny. Jestli se ale prostředí evropské peněženky pro vstupující subjekty finančně vyplatí nebo nevyplatí, bude záviset na intenzitě používání, na přijetí a na objemu provedených transakcí ze strany občanů. Faktor, který toto zásadním způsobem může ovlivnit, je počet zapojených komerčních subjektů a široká paleta služeb, které bude možné pomocí evropské peněženky realizovat.  

„Hybnou silou při vytváření funkčního ekosystému by měly být právě komerční sektor, který by měl motivovat občany, aby evropskou peněženku využívali. Odhadujeme, že například bankám se sníží provozní náklady v souhrnu o cca 1 miliardu Kč. Firmy mohou očekávat finanční úspory díky snížení administrativní zátěže převedením služeb do online prostředí. Zároveň je možné očekávat snížení dopadů škod souvisejících s kybernetickou kriminalitou,“ říká Ivo Apetauer z Deloitte.

Pro více informací o evropské peněžence, jejích funkcionalitách a výhodách, ale i o krocích, které musí česká vláda učinit, aby Česko zvládlo dostát nařízením Evropské unie včas a v plném rozsahu, si můžete přečíst Deloitte studie

Považujete tyto informace za užitečné?