Článek

Evropská peněženka digitální identity

Konec fyzických dokladů se blíží. Co to v praxi znamená pro stát, občany a firmy?

Již v roce 2024 musí vláda umožnit fyzickým i právnickým osobám využívat evropskou peněženku digitální identity. Podle svého programového prohlášení se navíc zavázala k tomu, že ještě do konce roku 2023 zruší povinnost občanů nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jiným způsobem (například z digitální databáze). Jaké výhody evropská peněženka přináší? Jak ji do českého prostředí v praxi implementovat? A jak by vláda tuto digitalizaci a další změny s ní související měla komunikovat s občany a firmami? 

Podle nařízení Evropské komise by státy EU měly zajistit fyzickým a právnickým osobám přístup k systému Evropské peněženky digitální identity (EU Digital Identity Wallet, zkráceně EUDIW), a umožnit jim tak používat digitální identitu pro národní i přeshraniční přístup ke službám státu i firem. EUDIW by měla být ve všech státech, včetně Česka, zavedena nejpozději v průběhu roku 2024.

Cílem digitální evropské peněženky je nahradit klasickou fyzickou peněženku – měla by tedy obsahovat všechny doklady a dokumenty, které v peněžence obvykle nosíme. 

Evropská peněženka přináší výhody pro občany, firmy i celé státy. Mezi největší benefity patří jednoznačně úspora času v rámci administrativních procesů, při ověřování identity, jednodušší a standardizovaná komunikace s úřady, dále například mnohem nižší riziko ztráty/odcizení dokladů a obecně zvýšení bezpečnosti a zlepšení ochrany osobních údajů, snížení bariér v přístupu na domácí i zahraniční trh práce nebo posílení globálního obchodu (a tedy pozitivní vliv na HDP státu).

image

Evropská peněženka v českém prostředí

Jak již bylo zmíněno, i česká vláda musí do roku 2024 občanům umožnit přistup k EUDIW. Ve svém programovém prohlášením se však zavázala ke zrušení povinnosti občanů nosit u sebe průkazy a dokumenty ještě do konce roku 2023. S naplněním obou závazků by jí mohla pomoci v současné době vyvíjená aplikace eDokladovka. Je však nezbytné, aby byla při svém spuštění tato aplikace kompatibilní s doklady EU i samotnou EUDIW.

Příručka 3: Jak by mohl vypadat udržitelný ekosystém EUDIW?

Co je potřeba pro úspěšné zavedení EUDIW v ČR udělat?

  • Je nezbytné, aby vláda o chystaných novinkách patřičně informovala občany a navázala intenzivní spolupráci s komerčním sektorem.
  • Pro vznik konkrétní aplikace / systému lze využít řešení digitální identity, která už různí čeští poskytovatelé v tuto chvílí nabízí.
  • Je důležité vytvořit flexibilní, interoperabilní a udržitelný ekosystém otevřený třetím stranám, v rámci kterého však bude jasně definována role státu, vlastníka i provozovatele celého řešení, a to v rámci procesu realizace i následného zaštítění.
  • Je klíčové stanovit kritéria koncese pro případného soukromého provozovatele ekosystému a tyto požadavky s dostatečným předstihem veřejně komunikovat.
  • Je potřeba stanovit plán rozšíření na komerční sféru a s klíčovými představiteli tuto strategii projednat. Pomoci může založení pracovní skupiny složené z odborníků zastupujících široké spektrum zapojených subjektů.
  • Legislativní změny je potřeba předkládat a přijímat v dostatečném předstihu, aby platnost zákonů korespondovala s uvedením evropské peněženky k používání.

Pro více informací o evropské peněžence, jejích funkcionalitách a výhodách, ale i o krocích, které musí česká vláda učinit, aby Česko zvládlo dostát nařízením Evropské unie včas a v plném rozsahu, si přečtěte příručky z dílny Deloitte:

Považujete tyto informace za užitečné?