Tiskové zprávy

Kvalita života je stále nejvyšší v Říčanech, druhá je opět Praha. Skokanem roku je Nový Bydžov.

Obcím pomáhá více pracovních míst a přistěhování mladých.

Praha, 12. prosince 2022 – Říčany ve středních Čechách se staly popáté za sebou místem s nejvyšší kvalitou života v Česku. Nejvíce si v meziročním srovnání polepšil Nový Bydžov v Královéhradeckém kraji, který poskočil o 58 míst na 85. místo. Polovina obcí v první desítce je z Jihomoravského kraje. Vyplývá to z již pátého ročníku Indexu kvality života. Ten sestavuje společnost Obce v datech, jejímž hlavním konzultačním partnerem je Deloitte.

Index kvality života porovnává veřejně dostupná data ve všech 206 českých obcích s rozšířenou působností (ORP). Zahrnuje celkem 29 proměnných, které vyjadřují úroveň zdraví, prostředí a dostupnosti zdravotní péče, optimální materiální podmínky (práce, bydlení a vzdělání), dostatečnost služeb a také vztahy mezi lidmi (například ve formě existence místních spolků apod.). Analytici pracují s velkými daty z internetu a veřejného sektoru. Obce subjektivně nehodnotí, pouze porovnávají dostupnost v jednotlivých obcích, a to na bázi principů metodik OSN a OECD validovaných Deloitte. Datovým partnerem pro oblast exekucí je Exekutorská komora ČR.

Trojice nejkvalitnějších míst k životu se nemění, jižní Morava významně dotahuje

Druhé pořadí v Indexu si udržela Praha, za kterou se na třetím místě opět umístil Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Vysokých hodnot Indexu kvality života dosahují zejména obce v okolí Prahy a Brna, mezi které patří především Hustopeče, Černošice, Židlochovice, Slavkov u Brna a Rosice. Pětici nejlépe hodnocených krajských měst tvoří Praha, Brno, České Budějovice, Hradec Králové a Pardubice. 

Obce s největším relativním přírůstkem jsou tažené růstem nabídky práce, usazováním nových obyvatel a také přírůstkem mladých obyvatel. Společný jmenovatel je, že se jedná o menší ORP (obce s rozšířenou působností), lze říci maloměsta, která však mají v jiných parametrech slušné výsledky a v kombinaci s možností práce a cen bydlení představují dobrou nabídku pro usazování mladých a příchod dalších obyvatel. Nejvyšší růst hodnoty Indexu o 1,0 bodu zaznamenaly tři obce, a to Nový Bydžov v Královéhradeckém kraji, Stod v Plzeňském kraji a Odry v Moravskoslezském kraji. Žebříček 206 ORP opět uzavírá Orlová v Moravskoslezském kraji.

Obce Jihomoravského a Zlínského kraje si nejvíce zvýšily hodnocení

Za pětileté trvání projektu došlo k nejvýznamnějšímu zvýšení hodnocení v obcích Jihomoravského a Zlínského kraje. Konkrétně o nejvíce pozic v porovnání s vydáním z roku 2018 poskočila obec Pohořelice z Jihomoravského kraje, a to o 97 pozic na 20. místo v pořadí. V Pohořelicích došlo k nejvýznamnějšímu posunu mezi roky 2018 a 2019, kdy vystoupala ze 117. místa v pořadí na 48. místo. V dalších letech pak docházelo k postupnému posunu na 42. místo v roce 2020, na 22. místo v roce 2021 a na 20. místo v letošním vydání. U Pohořelic došlo mezi roky 2018 a 2022 také k nejvyššímu zvýšení hodnoty Indexu kvality života, a to z 4,7 v roce 2018 na hodnotu 6,4 v roce 2022.

„Za dobu pěti let, kdy Deloitte v rámci společenské odpovědnosti projekt podporuje, již můžeme sledovat trendy. Je správné, že v kvalitě života stoupají obce, kde roste nabídka práce, přicházejí noví občané a zlepšuje se infrastruktura a dostupnost služeb. Registrujeme také určitý obrat u obcí se setrvale nízkou kvalitou života, a to v tom smyslu, že tento index používají jako argument pro podporu změny k lepšímu, například z hlediska financování státem, nikoli jako něco, co je namířeno proti nim. Ostatně správnost datového porovnání demonstrovaly i jiné projekty, které se snažily projekt Obce v Datech kopírovat,“ říká Pavel Šiška, vedoucí partner v oddělení poradenství Deloitte.

Naopak k nejvýraznějšímu propadu v pořadí v porovnání s vydáním z roku 2018 došlo u Českého Krumlova v Jihočeském kraji, který se propadl ze 34. místa v roce 2018 o 92 pozic na 126. místo v pořadí v roce 2022. Propad v pořadí byl u Českého Krumlova postupný, když nejprve došlo mezi roky 2018 a 2019 k propadu ze 34. místa v pořadí na 59. místo. V letech 2020 a 2021 se Český Krumlov umístil na 115. místě v pořadí a následně na 126. místě v letošním vydání. Český Krumlov zaznamenal také druhé nejvyšší snížení hodnoty Indexu kvality života mezi roky 2018 a 2022, a to z hodnoty 6,2 v roce 2018 na hodnotu 4,3 v roce 2022. 

„Úbytek obyvatel, zhoršení pracovních nabídek, drahá cena bydlení, hazard, zhoršení lékařské péče, to vše jistě vypovídá o zhoršení kvality života. Na příkladu Českého Krumlova tak můžeme na datech vidět dopad masivního turistického ruchu, který při absenci jiné ekonomické základny představuje složitý fenomén pro udržení kvality života a jeho rozvoje pro trvale žijící obyvatele. V tomto případě lze hovořit o „Benátském efektu“. Je otázkou, zdali města dokážou silnou stránku v turismu využít pro komplexní rozvoj nebo je nasměruje pouze na jednu kolej, která však může být slepá. Podobným fenoménem trpí i jiné turisticky aktivní lokality např. v horách,“ dodává Jan Havránek, jednatel společnosti Obce v datech.

Vzhledem k zásadnímu významu práce pro kvalitu života, připravuje projekt na další rok velkou inovaci, a to jak samostatně, tak s novým partnerem ČMKOS. Více o projektu Obce v datech a Deloitte s odkazem na letošní i předchozí výsledky naleznete zde.

Považujete tyto informace za užitečné?