Tiskové zprávy

Důvěra na trhu private equity ve střední Evropě: Index trhu klesl, aktivity a ceny na trhu se stabilizují 

Praha, 10. února 2022 – I navzdory náročnému období minulých měsíců a let, které poznamenala zejména koronavirová krize, neztrácí investoři optimismus. V první polovině roku 2022 očekává více než polovina (58 %) dotázaných, že ekonomické podmínky zůstanou stejné (41 %) nebo se zlepší (17 %). Vyplývá to z aktuálního Průzkumu důvěry na trhu private equity ve střední Evropě společnosti Deloitte. 

Nejnovější čísla ukazují, že Index trhu zůstává silný, a to nad průměrem za poslední dekádu, nicméně nižší oproti předchozímu průzkumu. Pozitivní vyhlídky však rezonují celým průzkumem a dávají naději na udržitelnější úroveň valuací. Dalšími důležitými tématy budou pro investory zejména hledání nových možností investic (pro 61 %), vývoj objemu transakcí či růst cen. To je mírný nárůst oproti poslednímu průzkumu a známka obnovené důvěry investorů.

„Pokles Indexu není překvapivý, protože byl předtím na velmi vysoké úrovni," říká Dušan Ševc, Partner Deloitte a lídr pro oblast Private Equity. „Zkušení investoři v našem regionu se možná na chvíli zastavují v procesu, protože ceny některých aktiv se staly neudržitelnými. Raději se tedy přeorientovávají na opatrnější a hodnotnější přístup ve svých aktuálních transakcích. Čekají také na jasnější situaci ohledně vývoje inflace a rostoucích úrokových sazeb." V Česku byl vývoj Indexu podobný. „Nicméně, na rozdíl od výsledků celého CE regionu, se čeští investoři letos hodlají více zaměřit na fundraising. Nepřekvapilo by mě proto, pokud bychom byli letos svědky rekordních objemů peněz získaných díky fundraisingu,“ dodává Ševc

Po několika obdobích nárůstu se velikost transakcí a ceny mohou časem stabilizovat. Více než polovina investorů (57 %) očekává, že velikost transakcí zůstane stejná, což je výrazný nárůst oproti 37 % z posledního průzkumu. Kromě toho prudce poklesl podíl respondentů, kteří očekávají nárůst velikosti svých investic, z 59 % v létě na 39 % nyní. 

To může souviset s cenami: zatímco 43 % respondentů se domnívalo, že se ceny v druhé polovině roku 2021 zvýšily, podobné procento (46 %) očekává, že ceny zůstanou v první polovině roku 2022 stejné. Pouze pětina (22 %) očekává, že ceny v roce 2022 porostou, a další pětina (20 %) očekává, že ceny v první polovině roku 2022 poklesnou, což je výrazný nárůst oproti pouhým 6 % v minulém (letním) průzkumu.

„Tato očekávání mohou být známkou zdravého trhu, protože vysoké valuace v kombinaci s rostoucí velikostí firem mohou indikovat neudržitelné hodnoty, které byly naposledy zaznamenány před globální finanční krizí," upozorňuje Dušan Ševc.

Aktivita trhu se nyní také pravděpodobně nachází ve stavu stabilizace poté, co pandemií způsobené ochabnutí ve druhém čtvrtletí ustoupilo rostoucí aktivitě a cenové úrovni na konci roku 2020 a po celý rok 2021. Více než 60 % respondentů očekává, že úroveň aktivity bude pokračovat, přičemž pouze 30 % očekává její zvýšení, což je pokles oproti více než 60 % z posledního průzkumu (léto 2021). Pouze 9 % respondentů očekává pokles aktivity což svědčí o odolnosti trhu soukromého kapitálu ve střední Evropě v době spuštění aktuálního průzkumu (prosinec 2021), kdy se poprvé objevil Omikron.

ESG na vzestupu

Z průzkumu vyplývá, že stále více fondů private equity začleňuje do svého rozhodování ESG faktory, přičemž naprostá většina (85 %) považuje ESG za příležitost k vytváření hodnoty a zmírňování rizik. „Je povzbudivé vidět, že více firem se soukromým kapitálem zavádí ESG přístup. Společnosti mají velký vliv na svá portfolia, a proto má toto odvětví klíčovou úlohu jít příkladem, což vidíme již v oblasti dekarbonizace," říká Ivana Lorencovičová, vedoucí partnerka Deloitte na Slovensku a zároveň lídr transakčního poradenství pro střední Evropu.

Kompletní výsledky průzkumu naleznete zde

O průzkumu:Tradiční průzkum důvěry na trhu private equity sleduje měnící se nálady středoevropské investiční komunity každých šest měsíců od roku 2003. Shromažďování odpovědí respondentů, ze kterých aktuální analýza vychází, probíhalo v prosinci roku 2021.

Považujete tyto informace za užitečné?