banner

Tiskové zprávy

Vítězem Zákona roku je zavedení komunitní energetiky, bodovala také flexibilita trhu práce

Praha, 25. dubna 2024 – V patnáctém ročníku ankety Zákon roku zvítězila novela energetického zákona, kterou došlo k zavedení komunitní energetiky v Česku. Podle pořadatelů ankety přinese tento zákon významnou změnu pro českou energetiku a další krok v liberalizaci tuzemského trhu s elektřinou. Autorem zákona je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ocenění Zákon roku od svého vzniku organizuje poradensko-technologická společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu letos opět převzaly Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců ČR.

Výsledky letošního hlasování

Nejlepší zákon roku pro byznys

  1. Zavedení komunitní energetiky (novela energetického zákona)
  2. Digitalizace v pracovním právu (část velké novely zákoníku práce)
  3. Dlouhodobý investiční produkt (část změnového zákona v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří)

Legislativní počin za rok 2023

  1. Usnadnění vysílání zahraničních zaměstnanců do ČR (část novely zákona o zaměstnanosti)
  2. Přijetí zákona o ochraně oznamovatelů (nový zákon o ochraně oznamovatelů)
  3. Odstranění zrušení rodných čísel (novela zákona o občanských průkazech a insolvenčního zákona)

Legislativní přešlap za rok 2023

  1. Nová úprava dohod o provedení práce (část konsolidačního balíčku týkající se dohod o provedení práce)

“Novela energetického zákona umožní domácnostem, obcím i malým a středním podnikům vyrábět vlastní elektřinu, především z obnovitelných zdrojů, a následně ji mezi sebou sdílet. To výrazně zvýší možnosti a efektivitu využití obnovitelných zdrojů a zlepší přístup k čisté a cenově stabilní elektřině. Rovněž to otevře i nové příležitosti pro byznys,” říká k vítězi letošního ročníku Jiřina Procházková, partnerka v advokátní kanceláři Deloitte Legal a leader projektu Zákon roku.

“Vítězný zákon reaguje na problémy na trhu s energiemi a podporuje snahu o urychlení rozumné decentralizace a dekarbonizace energetiky v České republice. Jedná se o jeden ze zásadních kroků k zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti Česka v době nejisté dostupnosti zdrojů. To považuji za největší přínos vítězného předpisu,” říká prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.

Na druhé příčce se v hlavní kategorii Nejlepší zákon pro byznys umístila digitalizace v pracovním právu, jenž byla součástí velké novely zákoníku práce a která usnadňuje elektronickou komunikaci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. V českém pracovním právu se podle pořadatelů jedná o odvážný počin a otevření možností pro masivnější digitalizaci HR procesů ve firmách.

Třetí místo si odnáší dlouhodobý́ investiční produkt (DIP), který byl součástí změnového zákona v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří. Tento zákon zavádí potřebný nástroj pro investice na důchod, který je podpořen daňovou úlevou, a navíc přináší alespoň částečné řešení v rámci důchodové reformy. Umožní spořícímu významnou flexibilitu v tom, do čeho bude investovat, na druhé straně adekvátně chrání jeho práva před podvodnými nabídkami.

Další letošní kategorií byl Legislativní počin, kterým chtějí pořadatelé ocenit příklady dobré praxe v rámci legislativního procesu za minulý rok. Nominován mohl být například počin konkrétního jednotlivce, kdy se podařilo odstranit administrativní překážku či uskutečnit pozitivní, srozumitelnou a věcnou změnu nebo příklady a situace, které posouvají regulaci podnikání v ČR pozitivním směrem. Cenu si nakonec odnáší usnadnění vysílání zahraničních zaměstnanců do ČR, které je částí novely zákona o zaměstnanosti. 

“Oblast pracovního práva je pro podnikatele velmi důležitá. Do této skutečnosti se promítá i to, že zvláště v některých profesích je velmi obtížné najít zaměstnance a tato oblast je poměrně výrazně sešněrována právními předpisy a podnikatelé po právu nesou velmi nelibě další, v řadě ohledů zbytečné, zpřísňování a zavádění nové a mnohdy velmi obtížně realizovatelné administrativy,” říká Jiří Nesrovnal, člen prezidia Komory daňových poradců ČR.

Druhé místo v kategorii Legislativní počin pak obsadilo přijetí zákona o ochraně oznamovatelů. A na třetí příčce se umístilo odstranění zrušení rodných čísel.

Poslední kategorií letošního ročníku Zákona roku byl Legislativní přešlap, který má naopak poukázat na to, co se v loňském roce nepodařilo. Nepříliš lichotivou cenu si nakonec odnáší nová úprava dohod o provedení práce, která byla součástí konsolidačního balíčku týkající se dohod o provedení práce. Negativně zde není vnímám věcný záměr, ale způsob provedení této změny.

“Nezvládnutí úpravy dohod nás velmi překvapilo, protože v dalších oblastech je ta novelizace velmi dobrá. Obecně se komunikace s MPSV pod ministrem Marianem Jurečkou výrazně zlepšila, třeba pokrok v digitalizaci je za poslední dva roky větší než za předchozích deset let. A najednou u debaty o dohodách ta komunikace úplně přestala fungovat, takže vznikl naprosto nepoužitelný návrh, který všechny vyděsil,” říká Tomáš Prouza, ředitel Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Na Ministerstvo práce a sociálních věcí tak letos putuje nejen druhé místo a Legislativní počin, ale současně i Legislativní přešlap. „Mám radost, že MPSV proměnilo dvě důležité nominace a to jak za novelu zákoníku práce, tak za zákon o zaměstnanosti. V obou těchto agendách se snažíme udělat velký posun, více zjednodušovat a digitalizovat. Jsem rád, že týmy MPSV spolupracují s lidmi z praxe a naslouchají jim. Za odvedenou práci na těchto zákonech bych rád jmenovitě poděkoval týmům vrchních ředitelek, kterými jsou Dana Roučková a Kateřina Štěpánková,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

“Výsledky ankety Zákon roku v posledních letech naznačují, že podnikatelé očekávají především transparentní a stabilní legislativní prostředí bez zbytečné administrativní zátěže a byrokracie, což by jim dovolilo efektivnější fungování a alokaci zdrojů, plánování dlouhodobých investic a rozvoj jejich podnikání s minimem nejistoty. Zároveň si přejí zákony podporující inovace, digitalizaci a dynamický i konkurenceschopný podnikatelský ekosystém, který jim umožní lépe fungovat v moderním tržním prostředí a čelit globální konkurenci,” říká Martin Bohuslav, který působí jako vedoucí partner advokátní kanceláře Deloitte Legal a dodává, že vzhledem k trendům v posledních letech je rovněž patrná rostoucí potřeba diskuze nad zákony a regulacemi, které se zabývají otázkami udržitelnosti, ochrany životního prostředí a sociální odpovědnosti podniků.

Anketu Zákon roku organizuje od roku 2010 poradensko-technologická společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Z jedenácti nominací vybíraly stovky podnikatelů i zástupců veřejnosti za rok 2023 zákony s největším dopadem na podnikání v Česku, a to v kategoriích Nejlepší zákon roku pro byznys, Legislativní počin a Legislativní přešlap. Záštitu opět převzaly Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců ČR. Ve výkonném výboru letos zasedlo několik osobností a autorit nejen z oblasti byznysu. Nominovanými počiny jsou obecně závazné právní předpisy České republiky či Evropské unie přijaté či schválené uplynulém roce.

Považujete tyto informace za užitečné?