Analýza

Exekuce v Česku

Ekonomické dopady

Ze souhrnných statistik exekucí v České republice vyplývá, že během posledních pěti let osciloval počet exekučních řízení kolem 4,5 milionů korun. Na ně připadá bezmála 800 tisíc osob v exekuci – převedeno na obyvatelstvo to znamená, že v exekuci je přibližně 7,5 procenta obyvatel ČR. Více než 72 % osob v exekučním řízení má více než jednu exekuci, znepokojivý je podíl nezletilých exekucí, který zahrnuje téměř 3 tisíce mladistvých osob. Nejhůře je na tom Ústecký kraj, naopak nejnižší počet osob v exekučním řízení vykazuje Vysočina.

Exekuce v číslech

Jak si stojí Česko?
  • Výrazný nárůst počtu osob v exekuci se odehrává ve věkovém rozmezí od 18 do 34 let (konkrétně z 1427 na 18,5 tisíce osob), největší počet osob v exekuci je ve věku 42 let (celkem 22,5 tisíc), signifikantní je také u jedinců v důchodovém věku.
  • Ve věku 31-54 let dosahuje průměrný počet exekucí přes 6 na osobu, s přibývajícím věkem je pokles tohoto počtu jen velmi pozvolný.
  • Menší částka než 10 tisíc korun je vymáháme téměř u 48 % všech exekucí, v rozmezí od 10-100 tisíc korun je to více než 42 % exekucí. Tady ale platí, že s narůstajícím objemem se počet exekucí snižuje.
  • Počet osob v exekuci rozdělený dle krajů ukazuje na značnou nevyrovnanost. Mezi nejvíce postižené patří Ústecký (13,6 % osob v exekuci) a Karlovarský kraj (12,2 %), naopak „nejlépe“ jsou na tom osoby v exekuci na Vysočině (4,4 %) a Zlínském kraji (4,5 %). 
  • Při zaměření na největší města Česka se podíl osob v exekuci dělí následovně: Praha (6,2 % osob v exekuci), Brno (7,1 %) a Ostrava (12 %).

Projděte si materiál o exekucích v Česku.

Exekuce v Česku: Ekonomické dopady
Považujete tyto informace za užitečné?