Perspektivy

Globální průzkum v oblasti řízení rizik, 11. vydání

Objevující se ekonomické hrozby a nefinanční rizika

Finanční instituce posílily své schopnosti reagovat na tržní, úvěrová a likvidní rizika, nově ale čelí dalším výzvám v podobě celé řady hrozících nefinančních rizik. Jedenácté vydání Globálního průzkumu v oblasti řízení rizik Deloitte představuje nejnovější příspěvek v rámci iniciativy průběžného hodnocení stavu řízení rizik v sektoru finančních služeb. Poskytuje praktický náhled, jak se dynamicky vyvíjí oblast řízení rizik v reakci na neustále se vyvíjející vnější prostředí, aby byly společnosti adekvátně chráněny před významnějšími finančními ztrátami a poškozením reputace.

Globální průzkum v oblasti řízení rizik – hlavní zjištění

Průzkum realizovaný v závěru roku 2018 se opírá o odpovědi výkonných ředitelů pro oblast řízení rizik (CRO) či manažerů řízení rizik v celkem 94 finančních institucích po celém světě, představujících celková aktiva ve výši 29,1 bilionů USD.

Průzkum se zaměřil na současné i nově se objevující výzvy v oblasti řízení rizik, kterým tyto instituce čelí, a na kroky, jež v reakci na ně učinily. Nejdůležitější zjištění průzkumu lze shrnout následovně:

  • Nadále vzrůstá význam kybernetických rizik a kybernetické bezpečnosti
  • Rostoucí pozornost si vyžadují nefinanční rizika
  • Nastupující technologie nabízejí významný potenciál pro zefektivnění řízení rizik
  • Implementace governance modelu tří obranných linií řízení rizik stále přináší výzvy
  • Zátěžové testování je dnes již široce využíváno
  • Posiluje dohled výkonného vedení nad oblastí řízení rizik
  • Prakticky všechny instituce již zavedly pozici CRO
  • Dále se rozšiřuje zavádění programů řízení podnikových rizik (ERM)

Úplný přehled výsledků průzkumu spolu s kompletní verzí zprávy naleznete pod tímto odkazem.

Klíčová zjištění průzkumu pro jednotlivé sektory a vybrané typy rizik

Krátké shrnutí klíčových zjištění průzkumu pro jednotlivé sektory najdete níže.

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.