header image

Článek

Správa dat: Proč je to důležité prověřování účinnosti sankcí

Rostoucí objemy dat a neustále se měnící prostředí sankcí stále více ztěžují finančním institucím dodržování platných předpisů.

Prověřování sankcí

Sankce hrají v celosvětovém boji proti finanční kriminalitě důležitou roli. Vlády a organizace jako OSN, OFAC a EU udělují sankce a omezení namířené proti státům, jednotlivcům nebo právnickým osobám, které jsou zapojeny do nezákonných činností nebo jsou z nich podezřelé. Finanční instituce jsou podle předpisů povinny prohledávat databáze svých klientů a transakční toky, aby odhalily jakákoli potenciální porušení.

Aby byly finanční instituce v souladu s platnými sankčními předpisy, musí zavést vhodné screeningové programy. Pro prověřování sankcí neexistuje žádné univerzální řešení, které by bylo vhodné pro všechny instituce. Model dodržování sankcí by měl spíše záviset na faktorech, jako je povaha podnikání nebo jurisdikce, ve kterých působí.

Správa dat: Proč je to důležité prověřování účinnosti sankcí

Význam zavedení cyklu správy údajů pro prověřování sankcí

Prověřování sankcí obvykle využívá interní i externí zdroje dat. Interní data organizace o klientech a transakcích se porovnávají s externími daty ze seznamů sankcí a dalších ukazatelů sankcionovaných stran. Prověřování interních dat proti relevantním sankčním seznamům může být náročné kvůli velkému objemu klientských a transakčních dat, která finanční instituce denně zpracovávají. Proces správy dat musí být pravidelně aktualizován z hlediska relevantnosti a přesnosti, aby instituce mohly udržovat účinný a efektivní proces prověřování. Potíže, které finanční instituce možná budou muset řešit, zahrnují sjednocení seznamů, různé systémy psaní a regionální konvence pojmenování, špatná správa dat, ruční zpracování dat a také izolované IT systémy.

Možné řešení a jeho přínosy

Regulátoři z celého světa zdůrazňují, že je důležité, aby finanční instituce zaváděly nové technologie a zlepšily tak své AML programy za účelem boje proti finanční kriminalitě. Automatizace může urychlit proces prověřování sankcí tím, že rychleji a spolehlivěji dokončí sběr dat, analýzu a kontroly, zda jsou v souladu s předpisy, čímž zlepší kvalitu a úplnost prověřovaných dat. Finanční instituce tak budou moci splnit regulační požadavky a zároveň snížit objem manuální práce, která je nákladná a náchylná k chybám.

Nepřetržitý datový cyklus pro kontrolu sankcí

image

Tento diagram ukazuje rámec pro nepřetržitý cyklus správy dat pro účely prověřování sankcí. Interní data z IT systémů organizace proudí do procesu screeningu, kde se obohacují o další informace a poté se vrací zpět do IT systémů.

Trendy prověřování sankcí

Rostoucí objemy dat a neustále se měnící sankční předpisy zvýšily potřebu automatizovaného zpracování a katalogizace dat v reálném čase pro účely screeningu. Trendy posledních let ve velkých institucích směřují k holističtějšímu přístupu k dodržování předpisů – včetně prověřování sankcí – a k většímu využívání dostupných dat.

Přeloženo z anglického originálu Data management: Why it matters for effective sanctions screening, publikovaného na webu Deloitte Switzerland.

Považujete tyto informace za užitečné?