Služby

Služby PMO – projektová kancelář

Naše služby v oblasti projektového řízení a podpory projektové kanceláře (PMO) se zaměřují na obecné/standardní metodiky se zohledněním jejich specifické aplikace v daném projektu a implementace do stávajících provozních postupů klienta.

Každý projekt je jedinečný počin, v rámci nějž často vstupujete na neprobádanou půdu, zavádíte nové technologie a zásadně proměňujete svůj způsob podnikání. Často se přitom snažíte dělat vše najednou. Aby bylo možné tyto výzvy zvládnout, je potřeba zavést praktický rámec pro kontrolu projektu a podpořit jej činností projektové kanceláře. Projektová kancelář je pro dodržení stanoveného rámce a poskytnutí centralizované správy a řízení zcela zásadní.

01.
Návrh a realizace PMO
Revize stávající projektové kanceláře a efektivity odpovídajících kontrolních rámců a poskytnutí praktických doporučení k realizaci.

Nabízíme vám spolupráci jak v počáteční fázi projektu, kdy navrhujeme a realizujeme kontrolní rámec projektové kanceláře, tak v průběhu celého životního cyklu projektu, kdy vám poskytujeme stálou podporu a zajišťujeme, že projektová kancelář naplno využije svůj potenciál.
02.
Spolupráce na řízení projektu
Zhodnocení vašich schopností projektového řízení.
Můžeme s vámi spolupracovat od samotného začátku a zhodnotit vaše stávající schopnosti a silné i slabé stránky. Díky tomu můžeme již v rané fázi projektu identifikovat problémy, které by mohly vést k jeho neúspěchu. Následně vám poskytneme praktická doporučení k realizaci.

Podpora vašeho úspěchu.
Ještě než projekt zahájíte, můžeme vám pomoci s nastavením projektové kanceláře prostřednictvím těch správných monitorovacích a kontrolních procesů. Pomůžeme vám definovat projektové cíle a stanovit správné modely realizace a správy, které vám zaručí úspěch.
03.
Úspěšné dokončení projektu a ošetření rizik
Podpora úspěšného dokončení projektu.
Naši specialisté mohou řídit vaši projektovou kancelář nebo spolupracovat s vaším týmem na podpoře klíčových oblastí – od plánování a sestavování rozpočtu až po řízení změn a zainteresovaných stran. Nabízíme poradenství v oblasti řízení rizik, od navržení účinných záznamů rizik a problémů až po implementaci procesů pro řízení rizik a založení komise pro řízení rizik.

Využití úspěchu a poučení z chyb.
Provádíme posouzení předchozích projektů a programů, což nám umožňuje získat důležité informace o silných a slabých stránkách vaší společnosti, které mají vliv na úspěch či neúspěch vašich budoucích projektů.

Naše služby

  • Komplexní řízení programu metodami agile a waterfall 

Pomáháme našim klientům s komplexním řízením projektů od fáze definování projektu až po jeho ukončení a následnou podporu. Radíme s výběrem nejvhodnějších metodik a přístupů odpovídajících specifikům dané společnosti a projektu. V rámci řízení projektové kanceláře řídíme interní a externí rizika související s realizací projektu či programu, jelikož mohou mít dopad na celkový rozsah projektu, jeho rozpočet, harmonogram i kvalitu.

Projektové řízení

Kontaktujte nás

Jakub Höll

Jakub Höll

Ředitel

Jakub vede tým operačních rizik v oddělení Risk Advisory, Deloitte v České republice. Zaměřuje se na řízení projektů, agilní a digitální transformace společností, ochranu osobních údajů a ochranu dat,... více