Služby

Project Assurance – kontrolní činnost v řízení vašich projektů

Poskytujeme našim klientům nezávislé ověřovací služby pro velké a komplexní projekty (včetně oblasti IT) s cílem zajistit jejich včasné dodání, odpovídající kvalitu a splnění rozpočtových požadavků. Naše služby mohou doplňovat povinný nebo vnitřní audit společnosti, případně mohou být poskytnuty samostatně prostřednictvím účinné identifikace a řízení rizik pomocí našeho nástroje pro prediktivní projektovou analytiku, která nám umožňuje zhodnotit adekvátnost projektových kontrol.

Naši odborníci nabízejí realizovatelné plány, které klientům pomáhají dosáhnout v rámci jejich projektů a podnikání maximálního provozního výkonu, a to prostřednictvím asistence v rámci následujících služeb:

Governance a pracovní postupy

 • Vývoj strukturovaných procesů, které umožňují, nikoliv ztěžují průběh vašich projektů; 
 • Stanovení faktorů vytvářejících hodnotu a jejich následná implementace, monitoring a podpora;
 • Řízení programové/projektové kanceláře a dohled nad ní.

Revize kontrol a smluv

 • Studium složitých detailů smluv a informací o nákladech, které umožní spolehlivé prognózování a monitoring; 
 • Rozvrhová analýza poskytující jednak pohled do minulosti a získání zpětné argumentace a jednak pohled do budoucnosti pro identifikaci potenciálních rizik souvisejících s plánováním;
 • Vývoj kontrol, které jsou úzce navázané na faktory přispívající k tvorbě hodnoty společnosti a ujednané smluvní podmínky.

Vývoj času, nákladů a rizik

 • Zhodnocení časových omezení s cílem vytvořit či implementovat kontroly k pečlivému sledování těchto omezení;
 • Pochopení projektu z hlediska financí, aby nedocházelo k nesouladu a rozdílům v očekávání;
 • Zavedení jasné struktury pro komunikaci a reportování s cílem řídit a řešit problémy související s časovou a nákladovou náročností projektu;
 • Vypracování jasného plánu pro ošetření rizik, který zabrání problémům s časem či s náklady a dalším možným rizikům.

Projektový trojimperativ

image

Naše služby

 • Monitoring a revize projektů

Při řízení velkého a komplexního projektu mohou vyvstat závažné problémy a rizika, které mohou vést ke zpoždění projektu a zvýšení nákladů. Abychom našim klientům pomohli dosáhnout plánovaných výsledků, poskytujeme nezávislý odborný názor a objektivní dohled nad realizací projektu při průběžném sledování a vyhodnocování rizik souvisejících s projektem, definovanými zdroji, technologiemi, zúčastněnými stranami a strategií.

Naše prediktivní projektová analytika (PPA) je objektivní holistická metodologie vyvinutá pro ošetřování rizik a zvýšení přehlednosti komplexních projektů, čímž firmám umožňuje činit lepší rozhodnutí a dosahovat lepších výsledků. PPA využívá proprietární algoritmy a miliony datových bodů k proaktivní identifikaci projektových rizik a následně poskytuje přehledné informace a navrhuje vhodné strategie nebo opatření pro zmírnění rizik. 

Rovněž nabízíme posouzení rizik IT projektů, provádíme benchmarking a maximalizujeme informační aktiva, a to pomocí zajišťovacích služeb (assurance) v oblasti digitální a datové správy,  které našim klientům umožňují lepší řízení a využití investic do IT, ITGC a programových portfolií. 

Assurance projektů

Kontaktujte nás

Jakub Höll

Jakub Höll

Ředitel

Jakub vede tým operačních rizik v oddělení Risk Advisory, Deloitte v České republice. Zaměřuje se na řízení projektů, agilní a digitální transformace společností, ochranu osobních údajů a ochranu dat,... více