Řešení

PSD2 Nezávislé posouzení

Vzhledem k rostoucí potřebě harmonizace regulace elektronických plateb a implementace ochrany spotřebitele zavedla EU směrnici o platebních službách 2 – PSD2. Důraz je kladen na zlepšení transparentnosti a bezpečnosti. Vyžaduje informovat zákazníka o podmínkách a informacích potřebných pro platební služby. Kromě toho zavádí i přísné bezpečnostní požadavky, aby byly chráněny finanční údaje zákazníka a aby se snížilo riziko podvodu. Tato směrnice se významně dotýká poskytovatelů plateb a vyžaduje, aby se sektor přiklonil k novému způsobu zadávání plateb.

Klíčové dopady

BANKY

POSKYTOVATELÉ PLATEB

OSTATNÍ ÚČASTNÍCI

 • Transparentnost dat a infrastruktury
 • Lepší zákaznická zkušenost, která překračuje limity retailové banky
 • Nové příležitosti k rozvoji synergií a implementaci zavedených systémů
 • Zlepšení konkurenceschopnosti
 • Otevřený přístup k účtům a platebním systémům
 • Hrozba i příležitost pro tradičního poskytovatele plateb
 • Požadavek na přístup třetí strany umožní vstup novým konkurentům
 • Technologicky lepší služby pro zákazníky
 • Více transparentnosti a ochrany z pohledu zákazníka.
PSD2 Nezávislé posouzení

Rozsah nezávislého posouzení PSD2

image

Jak to děláme?

Žádost o podklady

2-3 týdny před zahájením posouzení poskytujeme předběžný seznam žádostí o podklady

Indipendent assessment

Je provedeno na základě našeho pracovního programu PSD2. Projekt bude dodán v časovém rozpětí 4 až 6 týdnů  Systém je poté testován a kontroly jsou hodnoceny na úrovni návrhu a implementace.

Zpráva o vydání

Je poskytnut report obsahující:

 1. Úvod (rozsah, přístup, metodika)
 2. Shrnutí
 3. Analýza rozdílu mezi současným a cílovým stavem

Naše služby

Deloitte Vám může pomoci s komplexním provedením nezávislého posouzení PSD2. Díky našim zkušenostem v oblasti informační bezpečnosti a finančního sektoru budeme schopni poskytnout služby v nejvyšší kvalitě.

Proč Deloitte?

Profesionálové ze společnosti Deloitte mají vynikající výsledky v poskytování služeb klientům v souvislosti se směrnicí PSD2. Naši konzultanti provedou poskytovatele plateb celou směrnicí a následně zrevidují implementované procesy. I nadále Vás budeme informovat o nejnovějším vývoji týkajícím se směrnice PSD2.

image

Kontaktujte nás

Jakub Höll

Jakub Höll

Senior manažer

Jakub působí jako senior manažer v oblasti operačních rizik v oddělení Risk Advisory, Deloitte Česká republika. Zaměřuje se na řízení projektů, agilní transformaci společností, ochranu osobních údajů,... více

Jakub Ponec

Jakub Ponec

Specialist Lead

Jakub pracuje jako Specialist Lead ve společnosti Deloitte Česká republika v oblasti rizikového poradenství v týmu operačních rizik.  Zaměřuje se na oblasti IT auditu/interního auditu, interních IT pr... více