Řešení

PSD2 Nezávislé posouzení

Vzhledem k rostoucí potřebě harmonizace regulace elektronických plateb a implementace ochrany spotřebitele zavedla EU směrnici o platebních službách 2 – PSD2. Důraz je kladen na zlepšení transparentnosti a bezpečnosti. Vyžaduje informovat zákazníka o podmínkách a informacích potřebných pro platební služby. Kromě toho zavádí i přísné bezpečnostní požadavky, aby byly chráněny finanční údaje zákazníka a aby se snížilo riziko podvodu. Tato směrnice se významně dotýká poskytovatelů plateb a vyžaduje, aby se sektor přiklonil k novému způsobu zadávání plateb.

Klíčové dopady

BANKY

POSKYTOVATELÉ PLATEB

OSTATNÍ ÚČASTNÍCI

 • Transparentnost dat a infrastruktury
 • Lepší zákaznická zkušenost, která překračuje limity retailové banky
 • Nové příležitosti k rozvoji synergií a implementaci zavedených systémů
 • Zlepšení konkurenceschopnosti
 • Otevřený přístup k účtům a platebním systémům
 • Hrozba i příležitost pro tradičního poskytovatele plateb
 • Požadavek na přístup třetí strany umožní vstup novým konkurentům
 • Technologicky lepší služby pro zákazníky
 • Více transparentnosti a ochrany z pohledu zákazníka.
PSD2 Nezávislé posouzení

Rozsah nezávislého posouzení PSD2

image

Jak to děláme?

Žádost o podklady

2-3 týdny před zahájením posouzení poskytujeme předběžný seznam žádostí o podklady

Indipendent assessment

Je provedeno na základě našeho pracovního programu PSD2. Projekt bude dodán v časovém rozpětí 4 až 6 týdnů  Systém je poté testován a kontroly jsou hodnoceny na úrovni návrhu a implementace.

Zpráva o vydání

Je poskytnut report obsahující:

 1. Úvod (rozsah, přístup, metodika)
 2. Shrnutí
 3. Analýza rozdílu mezi současným a cílovým stavem

Naše služby

Deloitte Vám může pomoci s komplexním provedením nezávislého posouzení PSD2. Díky našim zkušenostem v oblasti informační bezpečnosti a finančního sektoru budeme schopni poskytnout služby v nejvyšší kvalitě.

Proč Deloitte?

Profesionálové ze společnosti Deloitte mají vynikající výsledky v poskytování služeb klientům v souvislosti se směrnicí PSD2. Naši konzultanti provedou poskytovatele plateb celou směrnicí a následně zrevidují implementované procesy. I nadále Vás budeme informovat o nejnovějším vývoji týkajícím se směrnice PSD2.

image

Kontaktujte nás

Jakub Höll

Jakub Höll

Ředitel

Jakub vede tým operačních rizik v oddělení Risk Advisory, Deloitte v České republice. Zaměřuje se na řízení projektů, agilní a digitální transformace společností, ochranu osobních údajů a ochranu dat,... více

Jakub Ponec

Jakub Ponec

Specialist Lead

Jakub pracuje jako Specialist Lead ve společnosti Deloitte Česká republika v oblasti rizikového poradenství v týmu operačních rizik.  Zaměřuje se na oblasti IT auditu/interního auditu, interních IT pr... více