Vnitřní kontrolní systém

Společnost Deloitte pomáhá organizacím efektivně transformovat postupy, kterými lze účinně řídit technologie, vztahy se třetími stranami, obchodní procesy, kontroly i operační rizika ke zvýšení výkonu podniku. Rozvíjíme řešení pro správu rizik, která jsou přizpůsobena strategii podniku.