header image

Analýza

Globální marketingové trendy pro rok 2022

Zaostřeno na zákaznickou zkušenost, umělou inteligenci a big data

Aby firmy neztratily své místo na trhu a získaly po marketingové stránce konkurenční výhodu, budou se do budoucna muset zaměřit na využití chytrých technologických řešení. Mezi hlavní trendy bude patřit především sběr a využití dat pro zlepšení zákaznické zkušenosti a posílení nabízených služeb pomocí umělé inteligence. Kupříkladu investicí do hybridních zákaznických řešení (tj. platforem sociálních médií, VR, hlasových asistentů atd.) chce v budoucnu zvýšit personalizaci anebo inovovat nabídku produktů 75 % dotázaných firem. Vyplývá to z průzkumu Deloitte Globální marketingové trendy pro rok 2022.

Aby firmy neztratily své místo na trhu a získaly po marketingové stránce konkurenční výhodu, budou se do budoucna muset zaměřit na využití chytrých technologických řešení. Mezi hlavní trendy bude patřit především sběr a využití dat pro zlepšení zákaznické zkušenosti a posílení nabízených služeb pomocí umělé inteligence. Kupříkladu investicí do hybridních zákaznických řešení (tj. platforem sociálních médií, VR, hlasových asistentů atd.) chce v budoucnu zvýšit personalizaci anebo inovovat nabídku produktů 75 % dotázaných firem. Vyplývá to z průzkumu Deloitte Globální marketingové trendy pro rok 2022.

7 nejvýznamnější marketingových trendů pro rok 2022

1. Jasné firemní vize a cíle

Udržitelnost je pro třetinu mladých spotřebitelů rozhodující faktor při rozhodování o koupi produktu či služby

Dobře definované cíle spolu s jasnými vizemi jsou pro firmy zárukou konkurenční výhody. Zisk jako jediný smysl byznysu nestačí – nově je potřeba přehodnotit vše od poskytování produktů přes udržitelnost výroby až po zapojení zaměstnanců a komunity. A právě marketing může tyto aktivity významně podpořit a prezentovat jejich efekt. 

2. Inkluzivní marketing

Rozmanitost, rovnost a inkluze jsou pro 38 % firem zásadními faktory pro efektivní rozvoj značky a její komunikaci směrem k zákazníkům

Být po všech stránkách inkluzivní je v oblasti firemního řízení prakticky nezbytnost, v případě marketingu jde však o zvlášť specifickou výzvu. Spotřebitelé dávají totiž přednost takovým značkám, které se aktivně a viditelně zavazují k řešení sociálních nerovností. Inkluze je tak spolu s diverzitou a rovností jedním z klíčových faktorů marketingového úspěchu.

3. Netradiční strategie zaměřené na talenty

Pro 29 % firem je hlavní devízou dobrého zaměstnance schopnost efektivně spolupracovat v týmu

Význam dat v byznysu roste, oblast marketingu nevyjímaje. Firmy mají proto stále větší tendenci přijímat zaměstnance primárně s dobrými analytickými schopnostmi a týmovým duchem. Marketing je ale mimo jiné oborem kreativním – zaměstnavatelé by tak při sestavování týmů měli brát na zřetel dovednosti technického a analytického, ale i tvůrčího charakteru.

4. Ochrana osobních údajů a first-party data

Zhruba 61 % rychle rostoucích značek zaměřuje svou strategii na first-party data

Zatímco v minulosti bylo shromažďování souborů cookies třetích stran běžný způsobem, jak lépe cílit na zákazníky a posílit vztahy mezi nimi a značkou, dnes je více kladen důraz na ochranu osobních údajů. Namísto toho se tak společnosti nyní zaměřují na first-party data, tedy data získávaná napřímo od svých zákazníků.

5. Sběr dat a zákaznická zkušenost

Zákazníkům se nelíbí analýza jejich elektronické komunikace pro marketingové účely (53 %), o obchodní nabídky však zájem mají (68 %)

V marketingu jsou podrobné údaje o zákaznících využívány ke zlepšení zákaznické zkušenosti. Avšak hranice mezi užitečným a nadměrným množstvím shromažďovaných informací je poměrně tenká. Firmy by se proto měly snažit najít rovnováhu, a to nastavením intenzivnější spolupráce mezi marketingovými odděleními a kybernetickými týmy zaměřujícími se na informační bezpečnost.

6. Hybridní zákaznický zážitek

Přibližně 75 % společností hodlá v průběhu následujících 12 měsíců investovat do hybridních zákaznických řešení

Digitalizace se v posledních měsících a letech neustále zrychluje a e-commerce se stal pro mnoho byznysových oblastí hlavním způsobem realizace obchodu. Zákazníci však nově vyžadují kombinaci digitálních a fyzických zážitků, a zejména mladší generace chtějí nakupovat prostřednictvím sociálních médií, hlasových asistentů nebo pomocí VR.

7. Posílení služeb zákazníkům pomocí umělé inteligence

Nejčastěji motivuje zákazníky k realizaci nákupu včasná obchodní nabídka (bezmála 37 %) a komplexní zákaznická podpora (více než 30 %)

Umělá inteligence má v marketingu řadu využití, aktuálně však firmám pomáhá především se zacílením správné nabídky ve správný čas a s poskytováním kvalitních poprodejních služeb. AI tak přímo a ve významné míře ovlivňuje zákaznickou zkušenost. Rozmach digitálních a hybridních kanálů je však stále větší, a na to musí společnosti při implementaci chytrých řešení pamatovat.

Pokud se chcete dozvědět další informace o marketingových trendech pro rok 2022 nebo se chcete seznámit s podrobnými výsledky průzkumu, neváhejte a přečtěte si kompletní studii 2022 Global Marketing Trends: Thriving through customer centricity (v anglickém jazyce).

Považujete tyto informace za užitečné?