Případová studie

Případová studie zavedení služby Google Looker

Pojďme si pro lepší představu ukázat řešení Modern Reporting v praxi v podobě zavedení služby Google Looker jako hlavní technologie BI ve společnosti.

První krok – nastavení backendu → migrace do cloudu

Mezinárodní společnost chtěla přejít do cloudu, ale nevěděla, jak migraci provést → náš tým pro datové inženýrství je v takových situacích připraven pomoci a naši cloudoví experti doporučili multicloudové řešení s implementací služeb Microsoft Azure a Google Cloud Platform, aby výsledek splňoval klientovy požadavky v různých technických i finančních ohledech. Datové řešení úspěšně provedli a náš tým BI mohl následně začít s prací na frontendu.

Další krok – samoobslužný reporting

Po prvotním prozkoumání obchodních požadavků a stanovení tzv. User Stories jsme se spolu s klientem rozhodli začít s reportingem Customer 360°, protože požadavky na změnu pohledů a dashboardů se měnily každý den.

Co se týče aktuální konfigurace, klient si již vybral Google Looker jako hlavní nástroj BI, ale potýkal se s jeho připojením do cloudu a řádným nastavením a následnou správou celé platformy.

Stručný popis, čeho chtěl klient pomocí nástroje BI dosáhnout: 

  • Zvýšit agilitu a flexibilitu zaměstnanců s ohledem na rychlé reakce na neustále se měnící obchodní požadavky;
  • Snížit čas, který koncový uživatel či analytik stráví získáváním zdrojových dat z datového uložiště nebo dashboardu BI – nižší latence;
  • Zabezpečení je nutnost → datová platforma Looker je nasazena do současného datového řešení (multicloudové prostředí) pomocí zabezpečeného připojení napřímo do datového skladu či databáze – v procesu dotazování se na klientská data tedy není žádný mezikrok, který by mohl být potenciální hrozbou pro únik či zneužití klientských dat; 
  • Služba Looker poskytuje jednotný přístupový bod (single point of access), a tak je zajištěna i robustní infrastruktura správy BI;
  • Služba Looker rovněž poskytuje flexibilní a škálovatelnou sémantickou modelovací vrstvu LookML.
Moder Reporting with Looker
image

Report Customer 360° byl v konečném důsledku dodán jako jeden ze série několika dashboardů

Tento Customer 360° report představoval rozsáhlý dashboard s odkazy na další části. Pro tuto případovou studii vám proto představujeme dashboard s názvem „Zákaznická segmentace“.Tento dashboard se skládá z několika částí a přináší vám odpovědi na různé otázky. Pokud navíc potřebujete jiné pohledy či na vás přichází dodatečné business požadavky, můžete snadno přepnout do režimu „Explore“ a přidat další funkcionality nebo vytvořit vlastní kalkulace pomocí drag and drop funkce → pro tyto úkony není třeba znát jazyk SQL ani žádný jiný programovací jazyk.

Ve výsledku můžete vidět například následující sekce:

  1. Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) – přináší celkový přehled o vašich zákaznících;
  2. Zákazníci – můžete procházet detailnější informace o vašich zákaznících;
  3. Distribuce – lze také zobrazit geolokační pohled;
  4. Zákaznická péče – pro podporu věrnostních programů v rámci retenčních procesů.

Toto je pouze krátké představení jednoho z mnoha možných využití – o službě Google Looker a jejích výhodách i dalších vlastnostech si přečtěte více zde.

Považujete tyto informace za užitečné?