Případová studie

Automatizovaný reporting v oblasti financí

Máte potíže se svými reporty založenými na statických souborech nebo jste již investovali své peníze do rozhodování na základě dat, ale stále nevíte, jak z nich vytěžit to nejlepší? Nebo jste se o automatizovaný reporting teprve začali zajímat, ale potřebujete pomoc?

Proto jsme tu my a jsme připraveni vám s automatizovaným reportingem pomoci! 

Řízení lidských zdrojů (HR) je důležitou součástí každého podniku. Aktivity v oblasti lidských zdrojů jsou však často do jisté míry manuálními a repetitivními činnostmi, které jsou zároveň výrazně náchylné k chybám, které způsobuje lidský faktor. Přechod od statických datových zdrojů k automatizovaným vám ušetří čas, úsilí a mnohdy peníze. 

Automatizované HR reporty umožňují vašim zaměstnancům více se soustředit na komplexní úkoly, jako je rozhodování a tvorba strategie, a zvyšují celkovou efektivitu celého HR oddělení. Automatizací standardních a opakujících se činností v oblasti lidských zdrojů souvisejících se sběrem a přípravou dat jako vstupů do reportů připravovaných v rámci Microsoft Excel nebo Power Point.  Organizace mohou snížit náklady a čas, které vynakládají na manuální přípravu výkazů, protože tento čas mohou věnovat jiným činnostem. 

Pojďme se tedy na naše řešení podívat podrobněji v rámci Case Study: 

Velká banka se potýkala s problémem různých zdrojů dat pro své HR reporty. Místo mnoha statických reportů si náš klient přál jeden interaktivní report, který by konsolidoval všechny důležité KPI na jednom místě.

Zavedli jsme automatizované HR výkaznictví v následujících krocích: 

  1. Nejprve jsme shromáždili všechna data z téměř deseti systémových zdrojů (např. SAP FI, SAP HR, Anaplan atd.), konsolidovali je a umístili na jedno místo, což byl v našem případě datový sklad, který náš klient již měl k dispozici. Pro lepší přehlednost jsme vytvořili speciální DataMart pouze pro HR, kam data proudí přes automatizované procesy ETL v podobě byznys požadavků. Byznys požadavky jsou byznys potřeby, které jsme získali na workshopech se stakeholdery. Shromáždili jsme je do různých User Stories, které jsme následně transformovali do datových požadavků. 
  2. Dalším krokem bylo vytvoření tabulárního modelu (za pomoci Analysis Services), kde byly vytvořeny všechny výpočty pro jednotlivé KPI. Po tomto kroku se uživatelé mohli připojit k tomuto tabulárnímu modelu (za pomoci Analysis Services), který je opakovaně použitelným řešením pro další budoucí uživatele. Navíc byly prostřednictvím tohoto přímého připojení nastaveny automatizované a plánované datové toky, takže zaměstnanci nemuseli provádět manuální obnovu dat.
  3. Nakonec jsme vytvořili automatizovaný uživatelsky přívětivý report v Power BI, který byl hlavní technologií BI v této bance (Uplatňujeme agnostický přístup k nástrojům - více informací naleznete zde). Implementovali jsme také automatizovanou správu přístupu (pravidla Row-Level Security), abychom zajistili dodržování standardů zabezpečení dat, které mají být dodržovány. Tento report byl publikován do cloudu Power BI (Power BI Service) a mohl být snadno sdílen s ostatními členy organizace.

Pro ukázku našeho automatizovaného HR reportu si můžete projít tyto tři stránky - Přehled, Nábor a Zaměstnanci, ale v našem řešení můžeme nabídnout mnoho dalších pohledů, jako např.: Vzdělávání a rozvoj, Řízení výkonnosti, Udržení zaměstnanců a odchody, Diverzita a další – vše na základě vašich byznys požadavků a zjištěných potřeb.

Výhody automatizovaného reportingu v oblasti lidských zdrojů

  • Snížení počtu manuálních vstupů, které jsou náchylné k chybám (lidský faktor).
  • Snížení nákladů díky nižšímu celkovému času na dokončení zpráv.
  • Poznatky založené na datech, které pomáhají vedoucím pracovníkům přijímat rychlejší a pružnější rozhodnutí.
  • Pomáhá vedoucím pracovníkům přijímat rozhodnutí, která povedou k vytvoření lepšího pracovního prostředí a maximalizaci produktivity zaměstnanců.
  • Řešení pro reporting, které jednoduše a efektivně analyzuje informace o zaměstnancích. (Lepší přehled o zaměstnancích - v celkovém i detailním zobrazení).
Považujete tyto informace za užitečné?