Služby

Inteligentní monitorování zdrojů

Digitalizace se stala nezbytnou součástí rozvoje podniků a je klíčovým faktorem pro úspěšnou optimalizaci procesů. V Deloitte používáme analytické techniky process a task mining, abychom pomohli vytěžit maximum z procesního potenciálu našich klientů.

Inteligentní monitorování zdrojů otevírá nové možnosti pro čtyři hlavní pilíře podnikání:

image

Co je to inteligentní monitorování zdrojů?

Inteligentní monitorování zdrojů (Intelligent Resource Monitoring, IRM) je všeobecná strategie ale i nástroj, který umožňuje posílit transparentnost digitálních obchodních procesů,. To dále umožnuje aby zaměstnanci na vedoucích pozicích mohli činit informovaná rozhodnutí pomocí dat. Základem IRM jsou techniky process & task mining, které přináší kompletní a spolehlivý pohled na procesy napříč různými týmy, IT systémy, a aplikacemi.

Implementace těchto řešení napříč regiony a odvětvími (např. bankovnictví, energetika, výroba, a telekomunikace) nám dává užitečný přehled pro finanční a provozní oddělení , a dalších oblastech řízení firmy. Tyto znalosti a zkušenosti umíme následně v praxi uplatnit.

Inteligentní monitorování zdrojů příklady použití

Příklad použití v praxi č. 1| Eliminace finančních výkazů

Cíl: Pro mezinárodní energetickou společnost a její finanční oddělení jsme posoudili možnosti zjednodušení procesů a eliminace nadbytečných finančních výkazů. Původní IT řešení neposkytovala dostatečné objektivní informace o tom, zda zaměstnanci skutečně čtou a používají tyto výkazy. 

image

Příklad použití v praxi č. 2 | Automatizace procesů

Cíl: U mezinárodní servisní společnosti jsme se zaměřili na oddělení podpory back-office s účetním týmem, který působí v 18 evropských zemích a dohromady čítá 70 zaměstnanců (na plný úvazek). V posledních čtyřech letech bylo díky nám zahájeno několik iniciativ, v rámci kterých byla implementována automatizační řešení pro poskytované služby. Zároveň došlo k významnému nárůstu efektivity práce.

image

Kontaktujte nás

Jan Hejtmánek

Jan Hejtmánek

Partner | Deloitte CE AI Institute Lead

Jan je partnerem v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte v České republice. Je vedoucím týmu Inteligentní automatizace pro Deloitte CE a členem výboru Inteligentní Automatizace pro Deloitt... více