Služby

Inteligentní monitorování zdrojů

Digitalizace se stala nezbytnou součástí rozvoje podniků a je klíčovým faktorem pro úspěšnou optimalizaci procesů. V Deloitte používáme analytické techniky process a task mining, abychom pomohli vytěžit maximum z procesního potenciálu našich klientů.

Inteligentní monitorování zdrojů otevírá nové možnosti pro čtyři hlavní pilíře podnikání:

image

Co je to inteligentní monitorování zdrojů?

Inteligentní monitorování zdrojů (Intelligent Resource Monitoring, IRM) je všeobecná strategie ale i nástroj, který umožňuje posílit transparentnost digitálních obchodních procesů,. To dále umožnuje aby zaměstnanci na vedoucích pozicích mohli činit informovaná rozhodnutí pomocí dat. Základem IRM jsou techniky process & task mining, které přináší kompletní a spolehlivý pohled na procesy napříč různými týmy, IT systémy, a aplikacemi.

Implementace těchto řešení napříč regiony a odvětvími (např. bankovnictví, energetika, výroba, a telekomunikace) nám dává užitečný přehled pro finanční a provozní oddělení , a dalších oblastech řízení firmy. Tyto znalosti a zkušenosti umíme následně v praxi uplatnit.

Inteligentní monitorování zdrojů příklady použití

Příklad použití v praxi č. 1| Eliminace finančních výkazů

Cíl: Pro mezinárodní energetickou společnost a její finanční oddělení jsme posoudili možnosti zjednodušení procesů a eliminace nadbytečných finančních výkazů. Původní IT řešení neposkytovala dostatečné objektivní informace o tom, zda zaměstnanci skutečně čtou a používají tyto výkazy. 

image

Příklad použití v praxi č. 2 | Automatizace procesů

Cíl: U mezinárodní servisní společnosti jsme se zaměřili na oddělení podpory back-office s účetním týmem, který působí v 18 evropských zemích a dohromady čítá 70 zaměstnanců (na plný úvazek). V posledních čtyřech letech bylo díky nám zahájeno několik iniciativ, v rámci kterých byla implementována automatizační řešení pro poskytované služby. Zároveň došlo k významnému nárůstu efektivity práce.

image

Kontaktujte nás

Jan Hejtmánek

Jan Hejtmánek

Ředitel

Jan Hejtmánek je ředitelem ve společnosti Deloitte Česká republika, kde vede program robotické automatizace procesů (RPA). Má na starosti vyhledávání příležitostí pro nasazení RPA nebo její kombinace ... více