Řešení

BI Tool Evaluation (BITE)

Jste si jisti, že s vaším zavedeným nástrojem BI využíváte výhody balíčku BI v plné míře? A jak je to s případnou optimalizací a nalezením pro vás nejhospodárnější varianty?

Možná se potýkáte s nesnadnou dostupností nástroje BI kvůli nejednotným zdrojům dat a jste nuceni zpracovávat reporty manuálně, což vede k častým chybám. Nejen s těmito body vám můžeme pomoci na vaší cestě k tomu, abyste se stali organizací založenou na datech!

Úspěchu ve snaze stát se společností založenou na datech dosáhnete jedině tak, že od píky změníte myšlení celé organizace – v opačném případě vyjdou vaše snahy naprázdno. Je nutné vaše data spravovat a zajistit jejich kvalitu, připravit na tuto změnu své lidi a vyškolit je tak, aby datům i vyplývajícím poznatkům rozuměli. Zároveň byste však měli zvážit infrastrukturu BI → a sice jakou technologii BI do vašeho prostředí nasadit.

Jak ale mezi tolika nástroji BI najít ten nejvhodnější? S nástrojem BITE je to snadné!

Deloitte využívá metodu BI Tool Evaluation (BITE) pro efektivní hodnocení různých nástrojů Business Intelligence, jako jsou Tableau, Power BI, Qlik Sense, Google Looker i mnoho dalších nástrojů BI.

Na začátku cesty vstříc transformaci BI je vhodné začít s průzkumem možných nástrojů BI a na základě jejich vzájemného porovnání se rozhodnout pro (alespoň) jeden nástroj, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům a potřebám.

image

Jak můžeme pomoci?

Náš přístup v rámci procesu BITE je založen na několika krocích, s nimiž pro vás nalezneme ty nejlepší možnosti BI:

 1. Nejprve uskutečníme řadu workshopů, kde se seznámíme s vašimi obchodními potřebami a požadavky, které shromáždíme ve formě různých User Stories. Kromě toho musíme také pochopit vaše technické a finanční požadavky tak, aby vám doporučený BI nástroj zajistil dodání udržitelného BI řešení. 
  1. Po úvodním posouzení se dohodneme na kritériích hodnocení, tj. na tom, které body jsou pro posouzení důležité, a podle toho jim v dalším kroku přidělíme váhu.
  2. Všechna kritéria jsou shromážděna v rámci našeho hodnotícího nástroje a rozdělena do tří částí, které propojíme s vašimi požadavky – obchodními, technickými a finančními
  3. Celkem existuje téměř stovka kritérií, ale my vybereme pouze ta relevantní, která jsou přizpůsobena vašim potřebám.
 2. Zohledníme také vaši vizi BI a/nebo ji sladíme s dalšími iniciativami týkajícími se implementace BI, které jsou ve vaší organizaci plánovány nebo již probíhají.
 3. Na základě stanovených hodnotících kritérií zpracujeme celkový proces hodnocení. Výsledkem bude jeden nebo dva nástroje odpovídající vašim potřebám, které se od sebe budou v některých kritériích lišit, např. licencí, aktuálním nastavením BI, omezením datové architektury, souladem s předpisy a politikou atd. Získáte podrobný seznam porovnávaných nástrojů spolu s naším doporučením (zohledníme vaši situaci – Quick win vs. dlouhodobé řešení atd.) pro nejvhodnější nástroj BI a další pečlivě propracované kroky v počáteční fázi implementace, v případě změn atd. 
 4. Konečné rozhodnutí je ale na vás – to vy rozhodnete o svém „nejlepším“ nástroji BI. My vám jen podáme pomocnou ruku!

 

image

Proč si vybrat „nejvhodnější“ nástroj BI a implementovat jej ve své organizaci?

 • Optimalizace nákladů – v případě, kdy váš současný výběr nástrojů BI není z finančního hlediska nejoptimálnější, pro vás najdeme levnější variantu;
 • Plné využití balíku nástrojů BI – někdy jsou využívány jen základní prvky BI a ostatní možnosti balíku BI jsou opomíjeny;
 • Implementace Self-service BI – tento bod může doplňovat ten předchozí, kdy potřeba Self-service reportingu není současným nastavením podporována nebo jen nevíte, jak k tomuto účelu váš BI nástroj využít;
 • Datově řízené signály a výhoda oproti konkurenci → podpoříme vaši snahu stát se organizací založenou na datech.

Kontaktujte nás

Dominika Havelková

Dominika Havelková

Senior konzultant

Dominika je senior konzultantkou v týmu AI & Data, který je součástí společnosti Deloitte Česká republika. Zaměřuje se především na reporting a vizualizace prostřednictvím nástroje Microsoft Power BI.... více