Integrovaný systém obchodně-výrobního plánování ve firmě

Řešení

Integrovaný systém obchodně-výrobního plánování ve firmě 

Dodavatelské řetězce dnešních firem jsou složité systémy, které vzájemně propojují veškerá oddělení uvnitř firmy s externími partnery. Zajištění plynulého průběhu celého cyklu od identifikace potřeby zákazníka po její uspokojení je podmíněno bezchybnou komunikací a koordinací aktivit různých subjektů, přičemž tyto aktivity na sebe navazují, prolínají se v čase anebo jsou vzájemně podmíněny. Pokroky v digitálních technologiích umožňují dosáhnout skokového zlepšení v propojení, sdílení informací a ve spolupráci pro maximální využití schopností jednotlivých článků dodavatelského řetězce.

Deloitte pomáhá vytvářet hodnotu pro klienty napříč různými průmyslovými odvětvími při návrhu inovativních procesů plánování a nových funkcí, které podporují řešení v různých informačních systémech. Uvědomujeme si důležitost spojení hluboké znalosti moderních technologií se zkušenostmi z provozní praxe. Tento integrovaný přístup nám pomáhá pochopit to, jak mohou firmy zásadně zlepšit fungování jejich dodavatelského řetězce a tak dosáhnout svých podnikatelských cílů.

Integrovaný systém plánování dodavatelského řetězce

 • Hodnocení současného systému plánování – zaměřené na analýzu celého řetězce a stavu provozního kapitálu s cílem nalézt příležitosti ke zlepšení funkce a efektivity
 • Součástí hodnocení je také úroveň podpory firemní vize pro dosažení strategických cílů, resp. návrhy na provedení změn
 • Návrh na změny hlavních a vedlejších ukazatelů výkonnosti dodavatelského řetězce tak, aby bylo možné přijímat rozhodnutí na základě znalosti příčin vývoje jednotlivých ukazatelů a dopadů vydaných rozhodnutí 
Supply chain

Obchodně-výrobní plánování (S&OP)

 • Návrh a podpora při zavádění „jednoho systému“ pro plánování obchodu, marketingových aktivit, financí a dodavatelského řetězce včetně interních procesů
 • Zajištění provázanosti jednotlivých útvarů a návrh standardizovaných řešení běžných provozních problémů
 • Identifikace a minimalizace obchodních a provozních rizik 
 
Cart

Plánování poptávky

 • Tvorba a udržování předpovědi požadavků (demand forecasting), která zohledňuje vývoj trhu a podnikatelského prostředí pomocí definovaných ukazatelů
 • Návrh pravidel pro další využití průběžně aktualizované předpovědi a modelování dopadů různých scénářů do integrovaného systému plánování 
Plánování poptávky

Plánování dodávek

 • Plánování výroby – průběžné aktualizace prováděcího plánu výroby v závislosti na údajích o aktuálních požadavcích, dostupnosti výrobních kapacit, materiálů a lidských zdrojů, organizačních omezeních, …
 • Plánování výrobních kapacit – středně a krátkodobé plány vytížení kapacit s cílem zajistit plynulost výroby i flexibilitu pro kompenzaci změn v požadavcích
 • Optimalizace a řízení zásob (využití pokročilé analytiky)
 • Plánování distribuce 
Plánování dodávek

Spojte se s našimi experty

Lukáš Jílek

Lukáš Jílek

Senior manažer

Lukáš je senior manažerem v poradenském oddělení strategie a provozních činností ve společnosti Deloitte Česká republika. Vede tým zaměřující se na celý dodavatelsko-odběratelský řetězec od nákupu pře... více

Jiří Dušička

Jiří Dušička

Senior Manager

Jiří je senior manažerem v poradenském oddělení strategie a provozních činností ve společnosti Deloitte Česká republika. Je členem týmu zaměřující se na celý dodavatelsko-odběratelský řetězec od nákup... více