Logistika, distribuce a skladové hospodářství

Řešení

Logistika, distribuce a skladové hospodářství   

Přechod od lineárního dodavatelského řetězce k digitálním dodavatelským sítím   

V souvislosti s tím, jak se společnosti koncentrují na klíčové oblasti jejich podnikání, dochází ke stále větší fragmentaci výrobního cyklu. Stále více firem se podílí na vzniku finálního produktu a dodavatelský řetězec se stává globálním, virtuálním a tím i hůře řiditelným. Integrace celého dodavatelsko-odběratelského řetězce a přijetí vlastní role v něm je tak jednou z hlavních priorit celkové firemní strategie.

Naši specialisté v oblastech logistiky a distribuce pracují společně s klienty na určení nejvhodnější strategie a nastavení efektivních procesů pro přepravu požadovaného produktu na místo určení ve sjednaném termínu a podporují aktivity interní logistiky k zajištění plynulého toku materiálu a informací. Pomáháme například řešit koncept vhodné distribuční sítě, strategii pro outsourcing logistických činností, řízení stavu a struktury zásob nebo návrh systému optimalizace a řízení přeprav.

Optimalizace nákladů logistické sítě

  • Řešení pro zlepšení logistických aktivit, zvýšení využití zařízení a úrovně služeb pro zákazníky s využitím strategického rozdělení kompetencí a optimalizace průběžných dob operací
  • Nastavení poměru interních vs. externích logistických služeb, podpora při hledání, výběru a specifikaci podmínek spolupráce s lokálními logistickými partnery 
Optimalizace nákladů logistické sítě

Plánování distribuce

  • Návrh regionální distribuční sítě pro pokrytí požadavků trhu
  • Organizace přeprav jak od dodavatelů, tak směrem k zákazníkům s ohledem na procesní a finanční parametry (např. četnost dodávek, využití vozidel, optimalizace tras a spotřeby paliv, časy nakládky a vykládky, …) 
Plánování distribuce

Optimalizace uspořádání skladu a optimalizace materiálového toku (interní a externí)

  • Návrh uspořádání skladových prostor pro optimalizaci pohybu materiálu a jeho snadné dostupnosti pro vychystávání
  • Posouzení kapacity skladů a jejich polohy, případně ověření potřeby výstavby nebo pronájmu dalších skladových prostor včetně konsignačních skladů
  • Analýza skladových činností, možnosti jejich sdílení a optimalizace 
Optimalizace skladu

„Chytré sklady“ (využití pokročilé analytiky a prvků Průmyslu 4.0)

Návrhy a realizace řešení s využitím umělé inteligence, strojového učení a samořiditelných dopravních systémů (drony, autonomní vláčky) pro bezobslužný sklad a průběžné sledování stavu zásob

Chytré sklady

Optimalizace a řízení zásob (využití pokročilé analytiky)

  • Analýza stavu zásob (objemy, struktura, stáří) a nastavení pravidel pro doplňování s ohledem na možnosti dodavatelů, vlastní kapacity a potřeby nebo jiné parametry
  • Nastavení systému včasné výstrahy před možným nedostatkem materiálu a vytvoření nouzových scénářů pro zajištění plynulosti výroby
  • Zajištění sledovatelnosti materiálu v průběhu celého logistického toku, nastavení logistického reportingu 
Řízení zásob

Spojte se s našimi experty

Lukáš Jílek

Lukáš Jílek

Senior manažer

Lukáš je senior manažerem v poradenském oddělení strategie a provozních činností ve společnosti Deloitte Česká republika. Vede tým zaměřující se na celý dodavatelsko-odběratelský řetězec od nákupu pře... více