Nákup a strategický sourcing

Řešení

Nákup a strategický sourcing   

Nákup jako kritická součást úspěšné podnikové strategie   

V současné době se nákup potýká s řadou problémů, které vyplývají z jeho postavení v organizaci. Nákup a strategický sourcing hrají klíčovou roli při zvyšování transparentnosti dodavatelského řetězce, přístupu k inovacím dodavatelů a snižování nákladů v rámci celého podniku. Optimalizací nákupního prostředí pomáháme našim klientům na cestě k úspěchu celé organizace.

Zhodnocení zralosti nákupu

 • Zhodnocení nákupního chování včetně srovnání pozice nákupního oddělení v rámci odvětví
 • Spend Analýza, zhodnocení rizikovosti nákupních transakcí (vystavení objednávky, přijetí zboží, úhrada faktur atd.), analýza vztahů a propojení osob mezi obchodujícími stranami
 • Identifikace příležitostí k úsporám v přímém a nepřímém nákupu a ke zlepšení interních procesů nakupování 
Zhodnocení zralosti nákupu

Procesní optimalizace – regenerace přímého a nepřímého nákupu

 • Reorganizace nákupních procesů dle „best-practice”
 • Nastavení nových nákupních procesů zajišťujících transparentní řízení (schvalovací řády, hodnocení dodavatelů, schválení a výběr dodavatele)
 • Standardizace procesů pro implementaci RPA 
Procesní optimalizace

Revitalizace nákupu – nákupní interim management

 • Reorganizace nákupního prostředí, oddělení nákupu, nastavení strategie, organizační struktury a procesů
 • Integrace interim manažera pro vyjednání nižších cen, vyšší kvality nového kontraktu
 • Definování a realizace strategie nákupu v oblasti výběru a řízení dodavatele pro podporu výzkumu a vývoje, nákladových úspor, řízení rizik atd. 
Revitalizace nákupu

Řízení dodavatelů a dodavatelských rizik

 • Analýza rizik dodavatelského portfolia (stabilita kontraktu, finanční stabilita, analýza veřejných zdrojů)
 • Nastavení mitigační strategie k okamžité stabilizaci dodavatele (analýza problému a definování konkrétních opatření u dodavatele)
 • Integrace interim manažera a řízení implementace opatření ke zlepšení situace 
 
Řízení dodavatelských rizik

Konsolidace dodavatelské základny

 • Sloučení nákupních požadavků a nastavení nového logistického konceptu pro nakupovaný režijní materiál a položky z kategorie „C“
 • Konsolidace dodavatelů a nakupovaného materiálu s cílem snížit různorodost zásob a režijních nákladů
 • Oprava nákupních dat v systému 
Konsolidace dodavatelské základny

Spojte se s našimi experty

Lukáš Jílek

Lukáš Jílek

Ředitel

Lukáš je ředitelem pro oblast provozu dodavatelských řetězců a sítí v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika. Jeho tým se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oblasti dodavatels... více