Řešení

Úvod do Tableau Stack

Revoluce v oblasti dat přinesla mnoho změn i do světa businessu. Již není třeba spoléhat se pouze na instinkt a předchozí zkušenosti. Firmy nyní svá rozhodnutí zakládají na datech a zlepšují tak své fungování a získávají výhodu nad konkurencí. Analytické platformy získaly v oblasti moderní Business Intelligence vedoucí postavení na trhu, a tak jsou pro firmy první volbou umožňující využívat data za účelem lepších a rychlejších rozhodnutí.

„Tableau je předním nástrojem pro vizualizaci dat a používá se pro datovou analýzu a Business Intelligence. Analýza Magic Quadrant od společnosti Gartner označila Tableau za lídra v oblasti analytiky a Business Intelligence.“

Analytická platforma Tableau nabízí rychlé a flexibilní dashboardy, které vám umožní analyzovat data jako nikdy dříve. Tato analytická platforma nenutí uživatele do přednastavených reportovacích šablon, kterého omezují v tom, co může vidět a následně dělat. Naopak mu umožňuje vytvářet různé diagramy, grafy, mapy, dashboardy a příběhy pro vizualizaci a analýzu dat. Nástroj si získal pozornost profesionálů z různých oblastí, včetně obchodu, výzkumu, průmyslu i akademické sféry.  

Abyste získali o datech přesnou představu, musíte mít dobré vizualizační schopnosti. Nástroj Tableau umožňuje připojit se k více datovým zdrojům, propojit je, vytvářet dashboardy a sdílet je s ostatními v rámci organizace. S Tableau je také možné vytvářet interaktivní vizualizace, dashboardy a reporty, které lze použít pro interní i externí reporting. Nabízí celou řadu funkcí, díky kterým je používání tohoto softwaru snadné pro všechny, od začátečníků po pokročilé uživatele. Například díky drag-and-drop funkcionalitě mohou interaktivní dashboardy a reporty snadno vytvářet i začátečníci. Pokročilí uživatelé zase mohou těžit z nabídky vestavěných funkcí a vytvářet vizualizace na míru s minimální znalostí programování.

One pager pro Tableau Stack
image

Jak to funguje

Proces od sběru dat po jejich využití probíhá v několika fázích:

image

Typické příklady použití:

Jaké výhody vám může Tableau přinést? 

Data představují nejcennější zdroj pro rozhodování a mít je v praktickém, snadno srozumitelném formátu je nezbytné pro získání konkurenční výhody. Z tohoto důvodu spolupracujeme s vaším týmem, abychom vytvořili datové vizualizace a interaktivní dashboardy, řešení pro správu dat a zvýšenou datovou gramotnost, čímž umožníme vaší organizaci využívat data ve větší míře. 

Platforma Tableau může vaší firmě pomoci účinněji vyžívat data tím, že vám umožní řídit kvalitu, bezpečnost a dostupnost dat. Může vám také pomoci vytvářet datové vizualizace a interaktivní dashboardy umožňující lepší analýzu dat. Tyto nástroje pomohou zlepšit celkovou datovou kulturu ve vaší společnosti a zvýšit v ní datovou gramotnost.

Výhody zahrnují:

  • Připojení k různým datovým zdrojům
  • Funkcionalitu drag-and-drop 
  • Snadné a intuitivní vzdělávání, které umožní vaši firmu povznést směrem k rozvoji datové kultury a většímu zaměření se na data
  • Uživatelsky přívětivé UI a UX, z čehož můžete těžit a vytvořit atraktivnější a reprezentativnější datové výstupy
  • Celá platforma Tableau umožňuje správu dat a vytváří jediný zdroj pravdy v datech, a spolupráce napříč odděleními, týmy i jednotlivci 

Kontaktujte nás

Dominika Havelková

Dominika Havelková

Senior konzultant

Dominika je senior konzultantkou v týmu AI & Data, který je součástí společnosti Deloitte Česká republika. Zaměřuje se především na reporting a vizualizace prostřednictvím nástroje Microsoft Power BI.... více