Významné úspory v oblasti cla

Případová studie

Významné úspory v oblasti cla

Success story

Společnost Deloitte poskytla celní poradenství japonské firmě z výrobního průmyslu, jejíž hlavní činností je dodávání automobilových dílů a součástek. Celková částka refundovaného cla, kterou klient obdržel, dosáhla výše 5 000 000 EUR.

Clo je daň jako každá jiná, a proto přináší podobná rizika, ale také podobné příležitosti k úsporám. Našemu japonskému klientovi jsme poskytli bezplatnou revizi jeho celních procedur za účelem odstranění potenciálních rizik a identifikace příležitostí k úsporám. Během této revize jsme identifikovali potenciál pro přeřazení automobilových součástek, které firma vyrábí, do jiného tarifního kódu, což vedlo k pozastavení cla na tyto součástky. Díky těmto změnám v klientově importním procesu se nám podařilo klientovi ušetřit významné částky na clu. Projekt byl poměrně komplexní a jeho dokončení trvalo téměř dva roky. Během tohoto období společnost obdržela na svůj účet celkovou částku 5 000 000 EUR z celních refundací. Nově zavedený proces bude navíc možno používat i v budoucích obdobích, což společnosti do dalších let přinese opět významné úspory.

Role společnosti Deloitte a poskytování přidané hodnoty

  • Identifikovali jsme příležitost k nebývalé úspoře v oblasti, na kterou se doposud nikdo nesoustředil;
  • Projekt vedla společnost Deloitte celé dva roky, což zajistilo integritu projektu i přes personální změny v klientově společnosti
  • Projekt zahrnoval osobní vyjednávání s celními úřady v několika zemích EU, jednání probíhala v národních jazycích a v souladu s místními správními pravidly
  • Společnost Deloitte dokonce několikrát asistovala při převodu refundovaných peněz ze vzdálených jurisdikcí 
  • Společnost Deloitte poskytla řešení šité na míru klientovi, zapojeny byly četné pobočky ze světové sítě Deloitte. Řešení přineslo klientovi významné finanční výstupy.
Považujete tyto informace za užitečné?