Řešení

Analýza příležitostí veřejné podpory

Česká republika nabízí investorům jeden z nejvíce atraktivních systémů dotací a pobídek v rámci EU. Využijte této rozsáhlé nabídky na podporu investic v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, výroby, nemovitostí a mnoha dalších. Pomůžeme vám s identifikací nejvhodnější podpory, získáním dostupných prostředků i poradenstvím při řádném proplacením uznatelných nákladů projektu.

Abychom mohli našim klientům z řad soukromých subjektů i veřejných institucí (jako jsou města, obce, kraje, ministerstva atd.) poskytnout doporučení k výběru vhodných přímých finančních dotací či specifických daňových pobídek, provádíme podrobnou analýzu plánovaných činností. Výstupem našich služeb jsou doporučené scénáře, díky nimž je možné dosáhnout maximálního finančního přínosu při realizaci jednotlivých projektů.

Veřejnou podporu lze uplatnit v nejrůznější oblastech, jako jsou například výzkum, vývoj a inovace, výroba, nemovitosti, životní prostředí, energetika, IT, centra sdílených služeb, lidské zdroje a řada dalších.

Jaké služby vám můžeme nabídnout?

  • Identifikace vhodných dotací a pobídek z hlediska priorit klienta
  • Analýza způsobilosti subjektu a plánovaných činností pro dotaci, investiční pobídku či daňový odpočet s ohledem na specifické podmínky programů podpory
  • Kalkulace výše finanční podpory
  • Akční plán kroků optimalizace pro zvýšení šancí na získání finančních prostředků
  • Identifikace potenciálních rizik a doporučení řešení k jejich minimalizaci

Kontaktujte nás

Antonín Weber

Antonín Weber

Ředitel

Antonín Weber vede plzeňskou pobočku Deloitte a tým R&D and Government Incentives, který se primárně zaměřuje na služby v oblasti dotaci a daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Do firmy přišel v roce 20... více

Martin Schulz

Martin Schulz

Senior Manažer

Martin je senior manažerem v daňovém oddělení společnosti Deloitte. Před nástupem do společnosti Deloitte absolvoval magisterské studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zaměřením na mechaniku a mec... více

Martin Šindler

Martin Šindler

Manažer

Martin je manažerem daňového oddělení Deloitte, kde se specializuje na oblast veřejné podpory podnikatelských aktivit. Vystudoval magisterský obor Veřejná ekonomika na Masarykově Univerzitě v Brně, kd... více