Řešení

Dotace

Asistence při přípravě a zpracování žádostí o dotace 

Aby dotace měly pro žadatele maximální přínos, je potřeba investovat spoustu času a úsilí do jejich přípravy a zpracování. Tým společnosti Deloitte má v této oblasti rozsáhlé praktické zkušenosti. Našim klientům pomáháme při vyjednávání a schvalování od úvodních prověrek proveditelnosti projektu až po předložení samotné žádosti o dotaci.

Podpora z veřejných zdrojů je možná pro více typů investičních či inovačních aktivit

 • Provádíte výzkum či vývoj nových výrobků nebo technologií?
 • Zvažujete ve vašem podniku opatření pro úsporu energie nebo pro snížení ekologické zátěže?
 • Plánujete pořízení nových strojů pro výrobu nebo nákup hardwaru či softwaru pro výzkum a vývoj?
 • Potřebujete zafinancovat mzdy zaměstnanců nebo zázemí pro výzkum a vývoj?
 • Plánujete zřizování datových center nebo center sdílených služeb?

Díky znalostem přípravy a zpracování žádostí o dotace umíme posoudit veškerá specifika a podrobnosti jednotlivých příležitostí. S naší pomocí proto můžete realizovat své projekty, dosáhnout maxima potenciálních přínosů a snížit náklady, úsilí i investovaný čas na minimum. Díky našim zkušenostem s administrací úspěšných projektů strukturujeme žádosti způsobem, který umožňuje jejich následnou správnou a flexibilní realizaci.

Našim klientům jsme asistovali s podáním žádosti o finanční podporu u více jak 300 úspěšných projektů, a pomohli jim tak získat více než 7 miliard Kč dotační podpory.

Jaké služby vám můžeme nabídnout?

 • Posouzení, zda má váš projekt uspět v rámci aktuálních dotačních programů a doporučení dalšího postupu
 • Příprava podrobné koncepce projektu
 • Vypracování celé žádosti o podporu
 • Příprava nezbytných příloh či asistence při jejich přípravě
 • Kontrola formální správnosti žádosti
 • Administrace realizace projektu, a to včetně výběrových řízení, zajištění monitorovacích zpráv, dodržení pravidel udržitelnosti projektu i jeho povinné publicity
 • Sledování procesu hodnocení a asistence při podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace/pobídky

Kontaktujte nás

Antonín Weber

Antonín Weber

Partner

Antonín je partnerem v oddělení daňového a právního poradenství společnosti Deloitte v České republice. Vede plzeňskou pobočku a tým R&D and Government Incentives, který se primárně zaměřuje na služby... více

Martin Šindler

Martin Šindler

Senior manažer

Martin je senior manažerem daňového oddělení Deloitte, kde se specializuje na oblast veřejné podpory podnikatelských aktivit. Vystudoval magisterský obor Veřejná ekonomika na Masarykově Univerzitě v B... více