Nástroje

TP Tool

Nástroj pro obhajobu daňové uznatelnosti nákladů souvisejících s vnitroskupinovými službami

Snadná a efektivní příprava balíčku důkazních prostředků

TP Tool je nástroj pro finanční ředitele, které v souvislosti s vnitroskupinovými službami zajímá:

 • Jak mít důkazní prostředky připravené souhrnně a přehledně na jednom místě?
 • Jak mít k dispozici důkazní prostředky i za historická období bez náročného zpětného dohledávání?
 • Jak předejít nedostupnosti důkazních prostředků způsobené změnou odpovědných zaměstnanců ve společnosti?

TP Tool je nástroj pro snadnou a efektivní přípravu balíčku důkazních prostředků (defense file) na dané zdaňovací období pro účely prokázání daňové uznatelnosti nákladů (substance a benefit test) souvisejících s přijatými vnitroskupinovými službami. Aplikace zároveň umožňuje aktivní participaci příjemce i poskytovatele služeb.

Aplikace umožňuje včasnou a průběžnou přípravu důkazních prostředků, a tudíž snižuje riziko dodatečného doměření daně a příslušenství. Na přípravě se přitom může podílet jak příjemce, tak poskytovatel služeb. Aktivní využívání aplikace je zajištěno systémem notifikací, které uživateli pravidelně připomínají nutnost shromažďovat důkazní prostředky. Schvalovací proces v průběhu a na konci každého zdaňovacího období pak motivuje uživatele k úplnému a včasnému shromažďování důkazních prostředků vztahujících se k danému zdaňovacímu období.

Aplikace nabízí rozdělení do kategorií dle typu přijatých
služeb, přičemž jednotlivé kategorie jsou plně upravitelné na základě potřeb klienta.

Tříúrovňová uživatelská struktura „zpracovatele“ a dvou „schvalovatelů“ umožňuje kromě procesu schvalování také přiřazení přístupu jednotlivých uživatelů do vybraných kategorií přijatých služeb.

Proč TP Tool?

 • Snadné ovládání a přehlednost aplikace
 • Nabízí strukturované úložiště
 • Snižuje riziko doměrku daně a příslušenství
 • Všechny podklady na jednom místě s možností exportu dat

Jaké jsou výhody aplikace TP Tool? 

 • Nabízí strukturované úložiště pro shromažďování důkazních prostředků.
 • Navádí klienta ke shromažďování adekvátních důkazních prostředků
 • Snižuje riziko dodatečného doměření daně a příslušenství.
 • Reaguje na časové zpoždění požadavků správce daně a napomáhá vyřešit zastupitelnost v rámci týmu nebo společnosti.
 • Kategorizuje druhy služeb dle požadavků uživatele.
 • Motivuje uživatele k aktivnímu využívání zasíláním notifikací.
 • Umožňuje export dat do PDF formátu.

Kontaktujte nás

Tomáš Brejcha

Tomáš Brejcha

Senior manažer

Tomáš Brejcha je senior manažerem v oddělení daňového a právního poradenství společnosti Deloitte Česká republika. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulta Financí a účetnictví. Do spol... více