Nástroje

Analytika pro DPH

Nástroj pro hromadné prověření úplného souboru dokladů vstupujících do přiznání k DPH

Nástroj DPH analytika umožňuje hromadně prověřit úplný soubor dokladů zahrnutých v záznamní evidenci k přiznání k DPH za libovolný počet zdaňovacích období.

DPH reporting a kontrolní hlášení již nebude strašákem.

Vstupem do DPH analytiky jsou detailní informace o účetních dokladech z účetního systému klienta v podobě datového souboru. Po nahrání dat do nástroje datové analytiky testy kontrolují aplikaci specifických daňových pravidel a identifikují konkrétní účetní doklady, které mohou být v rozporu, případně by jejich úpravou bylo možné dosáhnout úspor.

Nástroj DPH analytika umožňuje hromadně prověřit úplný soubor dokladů zahrnutých v záznamní evidenci k přiznání k DPH za libovolný počet zdaňovacích období. Data jsou testována z hlediska uplatňování principů DPH i logických testů, např. použití sazby daně, použití daňového kódu, zahrnutí ve správném období, platnost DIČ a dalších testů připravených dle potřeb společnosti. Výstupem je zpráva, která obsahuje shrnutí všech provedených testů. Ke každému testu je uveden počet dokladů, které vstoupily do testu, a počet zjištění, tj. počet dokladů, jenž nevyhověly kritériím testu a představují daňové riziko. Součástí je i doporučení směřující k řízení daného rizika.

Přínosy:

  • Efektivní a rychlá kontrola velkého množství daňových dokladů
  • Výrazné snížení rizika chyb a případných postihů
  • Zacílení analýzy na specifika odvětví klienta
  • Detailní vyhodnocení analýz spolu s doporučením pro minimalizaci rizik

Kontaktujte nás

Jaroslav Beneš

Jaroslav Beneš

Ředitel a CTO

Jaroslav Beneš pracuje na pozici ředitele a CTO v oddělení Daňového poradenství v Deloitte Česká republika od roku 2014. Specializuje se na oblast technologií a inovací ve finančním řízení. Stojí za z... více

Dana Polívková

Dana Polívková

Senior manažerka

Dana je senior manažerkou v daňovém a právním oddělení. Její specializací jsou nepřímé daně, ERP systémy a daňové technologie. Je odpovědná za rozvoj a dodávání nástroje taxCube klientům (nástroj pro ... více