Nástroje

Analytika pro DPPO

Nástroj pro hromadné prověření úplného souboru dokladů vstupujících do přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Nástroje DPPO Analytika využívá detailní informace z účetního systému, registru pohledávek nebo registru majetku klienta v podobě datového souboru. Po nahrání dat do analytického nástroje automatické testy kontrolují správnou aplikaci specifických pravidel zákona o dani z příjmů a identifikují konkrétní položky, které mohou být v rozporu se zákonem, případně by jejich úpravou bylo možné dosáhnout úspor.

 

Soubory testů a analýz Nástroje DPPO Analytika umožňují ověřit:

  • Správnost výpočtu daňových odpisů,
  • Daňovou uznatelnost nákladů
  • Výši daňových opravných položek k pohledávkám
  • Použití měnových kurzů
  • Tvorbu a rozpouštění dohadných položek apod. 

Přínosy
  • Efektivní a rychlá kontrola 
  • Výrazné snížení rizika chyb a případných postihů
  • Zacílení analýzy 
  • Detailní vyhodnocení analýz spolu s doporučením pro minimalizaci rizik

Kontaktujte nás

Jana Vlčková

Jana Vlčková

Senior manažerka

Jana je senior manažerkou v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte v České republice, kde se zaměřuje na poskytování poradenských služeb v oblasti daně z příjmů právnických osob. Jana je spec... více