Nástroje

taxCube

Nástroj pro snadnou přípravu a podání kontrolního hlášení k DPH a reportů Intrastat

Nástroj taxCube ™Vám umožní snadno připravit a podat kontrolní hlášení k DPH a reporty Intrastat. Jeho nasazení je možné bez ohledu na to, jaký účetní systém používáte.

Bezpečný systém vytvořený na míru

Umožňuje načítat data z běžných ekonomických systémů (SAP, Oracle, JD Edwards, Axapta, Navision aj.) a integrovat je. Současně umožňuje propojit data i z několika zdrojů / systémů.

Respektuje vaše IT prostředí, účetní postupy a metodiku, tj. metodiku použití měnových kurzů, uplatňování dobropisů, nastavení daňových kódů, skladových pohybů.

Umožňuje nastavit úrovně přístupů pro uživatele. Při práci s taxCube ™data neopouští vaši společnost.

Přehledná a jednoduchá práce s aplikací

Uchovává detailní auditní stopu o všech daňových dokladech, tj. čas importu, kdo import provedl, jaké změny byly provedeny, jaké testy hlásily chybu, kdy doklady vstoupily do přiznání nebo reportů Intrastat.

Prostředí pro přípravu DPH hlášení v taxCube ™je uživatelsky přívětivé, přehledné a snadno pochopitelné.

Co získáte implementací taxCube ™?

 • Kontrolu nad zpracováním přiznání k DPH, kontrolního a souhrnného hlášení
 • Možnost elektronického podání DPH hlášení
 • Minimum ručních zásahů, bez nutnosti vést vedlejší evidence
 • Respektuje Vaše nastavení
 • Možnost napojení na jakýkoli účetní systém

Zkušenosti klientů

 • Příprava DPH hlášení v taxCube pro nás znamenala časovou úsporu a zajistila zejména jeho včasné podání v požadované struktuře. Kontrolní testy nastavené pro naši společnost pomáhají odhalit případné nesprávně zaúčtované transakce, které můžeme opravit ještě před nahráním do evidence a přípravou DPH hlášení. Alena Polyaková, Accounting supervisor,
  Eaton Industries s.r.o.
 • Data pro kontrolní hlášení jsme měli v různých systémech. Jejich případné manuální slučování pro účely zpracování evidence a kontrolního hlášení by bylo nepraktické a ještě hrozilo riziko chyb. Nástroj taxCube všechna tato data podle nastavených pravidel sloučil do jedné záznamní evidence a pomocí integrovaných kontrolních testů zefektivnil zpracování a kontrolu zdrojových dat. Práce s aplikací je intuitivní. Pavel Brandejs, Manažer finančního účetnictví,
  Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
 • Zavedením systému taxCube jsme se vyhnuli manuální přípravě DPH přiznání a Kontrolního hlášení, čímž se výrazně zkrátil čas pro přípravu a podání těchto hlášení. TaxCube nám pomáhá odhalit systémové i nahodilé chyby v záznamní evidenci díky integrovaným testům a umožňuje nám okamžitě provádět související opravy přímo v taxCube. Můžeme tak podat správná DPH hlášení včas bez prodlev způsobených opravami v účetním software. Simona Burianová, Vedoucí finančního oddělení,
  Auto-Kabel Krupka, s.r.o.
 • Aplikace taxCube zcela splnila naše očekávání tím, že umožňuje zpracování daňového přiznání, souhrnného hlášení i kontrolního hlášení na jenom místě, čímž je zajištěno sladění údajů vykázaných v jednotlivých hlášeních. Díky automatizaci rutinních činností se podstatně snížil čas potřebný na jejich přípravu. Nastavené kontroly pomáhají identifikovat případné chyby v zaúčtovaných daňových dokladech. Práce s aplikací je jednoduchá a uživatelsky přívětivá. Oceňujeme pozitivní přístup kolegů z Deloitte při nastavování taxCube a hladký průběh implementace. Martina Princová, Tax Specialist, Compliance Services,
  Plzeňský Prazdroj, a.s.

Kontaktujte nás

Jaroslav Beneš

Jaroslav Beneš

Ředitel a CTO

Jaroslav Beneš pracuje na pozici ředitele a CTO v oddělení Daňového poradenství v Deloitte Česká republika od roku 2014. Specializuje se na oblast technologií a inovací ve finančním řízení. Stojí za z... více

Dana Polívková

Dana Polívková

Senior manažerka

Dana je senior manažerkou v daňovém a právním oddělení. Její specializací jsou nepřímé daně, ERP systémy a daňové technologie. Je odpovědná za rozvoj a dodávání nástroje taxCube klientům (nástroj pro ... více