Lidé

Kateřina Devlin

Daňová litigace Deloitte Legal

Advokátní koncipientka

Kateřina Devlin

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Kateřina je advokátní koncipientkou ve společnosti Deloitte Legal v Praze. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním společností z rozličných průmyslových odvětví v daňových sporech s orgány finanční správy a orgány celní správy. Specializuje se na řešení sporů týkající se DPH podvodů, zneužití práva, projektů výzkumu a vývoje, odpočtů na DPH a nároků z neoprávněného jednání orgánů finanční správy. Kateřina poskytuje právní asistence jak v daňové kontrole a jiných postupech zahájených orgány finančních správy nebo celní správy, ale i v soudním řízení.

Kateřina má dále zkušenosti s vedením soudních sporů o náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím, problematikou odvodů za porušení rozpočtové kázně a správním řízením.

Kateřina Devlin