Lidé

Klára Veverková

Real Estate & Construction law Deloitte Legal

Senior Associate | Advokát

Klára Veverková

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Klára Veverková je advokátkou v oddělení Nemovitostí v Deloitte Legal v Praze. Klára se specializuje na právo nemovitostí, právní poradenství spojené s nájemními smlouvami, nemovitostní transakce včetně due dilligence a na další právní aspekty spojené s nemovitostmi.

Klára se také specializuje na veřejnoprávní regulaci. V rámci tohoto odvětví poskytovala právní poradenství v oblasti rozšířené odpovědnosti výrobců, označování výrobků, nakládání s odpady, vodního práva a práva životního prostředí.

Zkušenosti získala rovněž při účasti na správních řízeních, a to zejména v oblastech práva životního prostředí a vodního práva a dále také při civilních řízení týkajících se zejména sporů o vlastnické právo k nemovitostem. Zkušenosti má rovněž z poskytování právního poradenství v korporátní oblasti.

V rámci své praxe pracovala na zakázkách a projektech pro společnosti a investory, ale také soukromé osoby.

Klára Veverková