Lidé

Lucia Rončáková

Poradenské služby

Senior manažerka

Lucia Rončáková

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Lucia je senior manažerkou v oddělení řízení rizik společnosti Deloitte Česká republika. Specializuje se prioritně na poradenství v oblasti rizik, compliance a regulatoriky, přičemž má bohaté zkušenosti z projektů kombinujících byznys a IT pohled. Mimo jiné je také Deloitte GREEN Leader, kde se snaží prosadit a rozvíjet principy udržitelnosti, a vybudovat povědomí o problematice na půdě domovské společnosti. Udržitelnost je další oblastí jejího zájmu, klientům pomáhá s řešeními pro integrovaný reporting, nastavení udržitelné strategie, zefektivnění dodavatelského řetězce i efektivního využití zdrojů s cílem přispět k jejich společenské odpovědnosti.

Lucia získala vysokoškolské vzdělání v oboru Financí, bankovnictví a investování, navázala na něj studiem veřejné ekonomiky a politiky s titulem PhD.

Lucia Rončáková