Lidé

Michaela Kaňková

Business Integrity Deloitte Legal

Advokátka

Michaela Kaňková

Michaela je advokátkou v týmu Business Integrity Deloitte Legal v Praze, ke kterému se připojila v roce 2020. Michaela má zkušenosti s poskytováním právního poradenství tuzemské i zahraniční klientele se zaměřením na právo obchodních korporací, včetně nastavení vhodné vnitřní organizace právnických osob, revize a tvorby interních korporátních dokumentů (compliance programy), jakož i trestní odpovědnost právnických osob. Často radí klientům z různých průmyslových odvětví také v pracovněprávních aspektech nekalosoutěžního jednání a přípravě konkurenčních doložek se zaměstnanci.

Michaela Kaňková