Lidé

Petr Graca

M&A/Corporate Deloitte Legal

Advokát

Petr Graca

Petr Graca je manažerem v týmu Corporate ve společnosti Deloitte Legal v Praze. Petr má také na starosti pracovní skupinu pro sportovní právo. Petr se intenzivně věnuje potřebám podnikatelského prostředí a dopadům regulace na podnikání po celou dobu své dlouholeté advokátní praxe. Petr se tak v Deloitte Legal vedle práva obchodních společností zaměřuje i na oblast veřejných regulací, zejména na tzv. rozšířenou odpovědnost výrobců. Kromě toho dále spolupracuje na projektech v oblasti korporátního screeningu a forenzního šetření. Právní služby poskytuje také v anglickém a německém jazyce. V rámci Deloitte je zapojen do German Desk a Deloitte Private.

Zkušenosti Petra zahrnují 15 let právního poradenství tuzemské i zahraniční klientele se zaměřením na právo obchodních společností (zakládání, změny, přeměny, likvidace), nastavení vhodné vnitřní organizace a správy právnických osob (corporate governance), včetně organizačních řádů, revize a tvorba interních korporátních dokumentů s návrhy na jejich efektivní vylepšení.

Petr Graca